Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Aktuality - archív

08. 04. 2017 | Veľkonočné Trojdnie 2017
VEĽKONOČNÉ TROJDNIE     SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok:  8.00 spoločná modlitba posvätného čítania a ranných chvál a krížová cesta v kostole. 14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva 15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 20.00 hod. Biela sobota:  8.00  spoločná modlitba posvätného čítania a ranných chvál a vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe.                         15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva                         19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.   Požehnanie jedál: v sobotu po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a v nedeľu po sv. omši o 8.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.       DLHÉ STRÁŽE Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 09.00 krížová cesta od Domu smútku do kostola. 14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                         15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 19.30 hod. Biela sobota:  09.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 8.15 sv. omša.   Požehnanie jedál: po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 8.15 hod.       DRAVCE: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omšu na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 09.00 krížová cesta 14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                         15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 19.00 hod.   Biela sobota: 09.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 9.30 sv. omša   Požehnanie jedál: po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.       BUKOVINKA: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 09.00 krížová cesta                         14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva. 15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 19.00 hod. Biela sobota: 10.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe.             19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa: sv. omša o 9.30   Požehnanie jedál: po skončení obradov Veľkonočnej Vigílie a na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.      
23. 12. 2016 | Kňazská koleda 2016
PORIADOK KOLEDY VO FARNOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK V ROKU 2016   26.12 pondelok Mečedeľovce: 15.00 hod.                                                                                                                         Bukovinka: 15.00 hod.                                                                                                                                 27.12 utorok 9.00 hod.                            Vysoká                                                                                                              9.00 hod.                            Mlynská, Potočná                                                                                           28.12 streda 9.00 hod.                            Osloboditeľov                                                                                                 9.00 hod.                            Družstevná                                                                                                        29.12 štvrtok 9.00 hod.                             Partizánska, Jarná, Záhradná                                                                   9.00 hod.                             Lúčna, Zelená , Cintorínska, Nová                                                            30.12 piatok 9.00 hod.                             Obr. Mieru, Školská, Rínok, Tatranská, Krátka, ČSĽA                      9.00 hod.                             Ku Kremni, Sadová, Majerická, Poľná, Javorová                                                Dl. Stráže - 26.12. hodinu po skončení sv. omše.                                                                                                       27.12. hodinu po skončení sv. omše.                                                                          Dravce - 26.12. od 14.00                     27.12. od 10.00.                                                                                                                            Centrum sociálnych služieb Sp. Štvrtok – 6.1.2017 o 12.00 hod. Obecný úrad Sp. Štvrtok - 9.1.2017 o 8.30 hod.  
11. 10. 2016 | Jubilejný rok sv. Martina
Dekrét Spišského diecézneho biskupa  http://dieceza.kapitula.sk/   Litánie k sv. Martinovi  http://modlitba.sk/?p=4267
19. 03. 2016 | Veľkonočné trojdnie
      VEĽKONOČNÉ TROJDNIE           SPIŠSKÝ ŠTVRTOK   Zelený štvrtok:   18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere.   Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny.   Veľký piatok:   8.00 spoločná modlitba posvätného čítania a ranných chvál a krížová cesta v kostole.   14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva   15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 20.00 hod.   Biela sobota:   8.00 vyloženie Sviatosti oltárnej a spoločná modlitba posvätného čítania a ranných chvál.   Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe.                               15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva                               18.30 obrady Veľkonočnej vigílie.   Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.       Požehnanie jedál: v sobotu po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a v nedeľu po sv. omši o 8.00 hod.       Veľkonočný pondelok: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.           DLHÉ STRÁŽE   Zelený štvrtok:   18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere.   Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny.   Veľký piatok:   09.00 krížová cesta od Domu smútku do kostola.   14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                               15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 19.30 hod.   Biela sobota:    9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe   18.30 obrady Veľkonočnej vigílie.   Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa:   8.15 sv. omša.       Požehnanie jedál: po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši.     Veľkonočný pondelok: sv. omša o 8.15 hod.         DRAVCE:   Zelený štvrtok:   18.00 sv. omšu na pamiatku Pánovej večere.   Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny.   Veľký piatok:   09.00 krížová cesta   14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                               15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 19.00 hod.       Biela sobota:   9.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe   18.30 obrady Veľkonočnej vigílie.   Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa:   9.30 sv. omša       Požehnanie jedál: po skončení obradov Veľkonočnej vigílie a na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši.       Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.         BUKOVINKA:   Zelený štvrtok:   18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere.   Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny.   Veľký piatok:                         09.00 krížová cesta                           14.40 začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                           15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 19.00 hod.   Biela sobota:   10.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe.                 18.30 obrady Veľkonočnej vigílie.   Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.       Veľkonočná nedeľa: sv. omša o 9.30 hod.       Požehnanie jedál: po skončení obradov Veľkonočnej Vigílie a na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši.       Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.          
19. 12. 2015 | Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky
  PORIADOK BOHOSLUŽIEB  NA VIANOČNÉ SVIATKY       Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka   Štvrtok 24. 12. 2015 Štedrý deň   7.00 14.00 DSS                       Piatok 25. 12.2015 Slávnosť Narodenie Pána   Prikázaný sviatok     24.00 polnočná   8.00 11.00 15.00 vianočné pásmo     24.00 - polnočná   9.30       24.00 - polnočná   8.15 14.00 jasličková slávnosť s koledovaním DOBRÁ NOVINA   24.00 - polnočná   9.30 Sobota 26. 12. 2015 Sv. Štefana, prvého mučeníka   8.00 11.00   13.00     9. 30         8.15           9.30   Nedeľa 27.12. 2015 Prvá nedeľa po Narodení Pána Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa     8.00 11.00     9.30         8.15       9.30   Pondelok 28.12.2015     8.00               Utorok 29.12.2015     8.00             Streda 30. 12. 2015     8.00         Štvrtok 31.12.2015   17.00 Po omši ďakovná pobožnosť a adorácia do 21.00 hod.     17.00 Po omši ďakovná pobožnosť   17.00 Po omši ďakovná pobožnosť   15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   Piatok 1.1.2015 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie   Prikázaný sviatok   8.00 11.00   9. 30   14.00 jasličková slávnosť   8.15     9.30
19. 12. 2015 | Koleda
PORIADOK KOLEDY VO FARNOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK V ROKU 2015/2016 26.12 2015 sobota, po omši po sv. omši DSS, Obecný úrad, Kláštor                                                                                                         od 15.00 hod. Mečedeľovce                                                                                                                         27.12.2015 nedeľa od 15.00 hod. 1. kňaz ČSĽA, Krátka, Tatranská, Rínok, Cintorínska, Obrancov Mieru (celá), Školská                        2. kňaz Javorová, Poľná, Majerická, Sadová, Ku Kremni                                                                                          28.12.2015 pondelok od 15.00 hod. Osloboditeľov, Partizánska, Jarná, Záhradná,                                                                                              2.1.2015 sobota od 10.00 hod. 1. kňaz Nová, Zelená, Lúčna, Družstevná                                                                                                   2. kňaz Vysoká, Potočná, Mlynská                                                                                                               BUKOVINKA: sobota 26.12 od 15.00 hod.                                                                                 DRAVCE: sobota- nedeľa 26.-27.12 od 14.00 hod.                                                                   DLHÉ STRÁŽE: sobota-nedeľa 26.-27.12 od 14.00 hod.                                                                                          
14. 11. 2015 | Oznam ohľadom procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
  Oznam ohľadom procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka Bratia a sestry! 14. Novembra tohto sme si pripomenuli 138 rokov od narodenia Božieho Sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Tohto roku uplynulo 20 rokov od momentu, keď svätý Ján Pavol II. počas svojej pastoračnej návštevy Slovenska na Mariánskej hore v Levoči vyzval otca biskupa Františka Tondru a celú Spišskú diecézu k otvoreniu procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Chcem Vás všetkých poprosiť o to, aby ste s dôverou pokračovali v modlitbách za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka. Aj po 19 rokoch sa v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pokračuje! Bratia a sestry! Počas procesu blahorečenia v ktoromkoľvek momente môžu byť predložené nové dôkazy alebo svedectvá, ktoré môžu napomôcť k úspešnému zavŕšeniu procesu blahorečenia. Ak máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo poznáte ľudí z Vášho okolia, ktorí by boli ochotní takýmto spôsobom prispieť k procesu blahorečenia, môžete kontaktovať postulátora kauzy ICDr. Petra Jurčagu alebo biskupský úrad v Spišskej Kapitule. Rovnako ak niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie) a chceli by ste týmto svedectvom prispieť do procesu blahorečenia, môžete sa obrátiť na postulátora kauzy blahorečenia. Prosím vás aj o modlitby za všetkých tých, ktorí na kauze blahorečenia pracujú, aby sme s Božou pomocou a aj vďaka vašim modlitbám a obetám dosiahli to, o čo v modlitbe za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka prosíme: „Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.“              Kontaktné údaje: Postulátor – ICDr. Peter Jurčaga, e-mail jpeter102@gmail.com, tel. 0908 059 324 Kancelária biskupského úradu – e-mail biskupstvo@kapitula.sk   Ďakujem za vaše modlitby a pomoc.   S pozdravom a požehnaním     + Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup  
21. 08. 2015 | Národný pochod za život
  1024x768 „Nemáme čas zostať nerozhodní, stáť na okraji, zostať nečinní. Udrela hodina odvážnych ľudí, ľudí nádeje...“            (sv. Ján Pavol II.)     Mottom druhého Národného pochodu za život je „Radosť zo života“. Cieľom NPzŽ je zjednotiť čo najviac ľudí dobrej vôle z celého Slovenska, aby svojou prítomnosťou i  postojom vyjadrili vďaku Bohu za dar každého života, i toho svojho a rovnako ocenili dôležitosť a krásu manželstva a rodiny. Týmto pochodom chceme rovnako manifestovať a svedčiť o radosti zo života pred svetom ponoreným neraz do beznádeje a smútku. Ľudský život, ktorého kolískou je manželstvo a rodina je znakom toho, že Boh premáha svet, že život víťazí nad bolesťou a smrťou a preto so sebou prináša hlbokú radosť. Túto radosť chceme spoločne preniesť na celé Slovensko. V rámci prípravy Národného pochodu za život organizátori pozývajú všetkých jednotlivcov, spoločenstvá, farnosti... zapojiť sa aj do modlitbovej podpory tohto veľkého podujatia. V našej farnosti sme vo štvrtok 20. augusta v Spišskom Štvrtku začali modlitbovú reťaz za život. Modlitby budú ďalej pokračovať vo filiálkach. Naďalej však povzbudzujeme jednotlivcov k modlitbe na úmysel NPzŽ. Z našej farnosti pôjde do Bratislavy autobus. K účasti pozývame predovšetkým mládež a rodiny s deťmi, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle. Cestovné je 16 Eur/osoba, deti v sprievode rodičov a mládež 10 Eur/osoba. Platí sa pri prihlásení. Prihlasovanie: Spišský Štvrtok – v sakristii kostola u br. Ondreja; Dravce, Bukovinka – v sakristii kostola u kňazov; Dlhé Stráže - p. Andrea Lojková.     Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}
01. 07. 2015 | Miništrantská opekačka
Na slávnosť sv. Ladislava, patróna našej farnosti, po večernej sv. omši, sa miništranti našej farnosti zo Spišského Štvrtku, Draviec aj Dlhých Stráží stretli na farskom dvore na miništrantskej opekačke.   foto
02. 04. 2015 | Program bohoslužieb na Veľkonočné Trojdnie
 SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 8.00 spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola. V kostole začiatok Novény  pred sviatkom Božieho milosrdenstva 15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 24.00 hod. Biela sobota: 8.00 vyloženie Sviatosti oltárnej a spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe.                         15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva                         19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod. Požehnanie jedál: v nedeľu ráno o 7.00 hod a po sv. omši o 8.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.       DLHÉ STRÁŽE Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta od Domu smútku do kostola.             V kostole začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                         15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota:  9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 8.15 sv. omša. Po sv. omši bude požehnanie jedál.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 8.15 hod.             DRAVCE: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omšu na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta a po nej začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.15 hod.   Biela sobota: 9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 9.30 sv. omša Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.       BUKOVINKA: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši príležitosť tichej adorácie ešte pol hodiny. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota: 9.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe.             19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omša o 9.30 Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.30 hod.     Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.
09. 02. 2015 | Fašiangové posedenie Ružencového bratstva v Dlhých Strážach
   V nedeľu 8. februára 2015 sa naše ružencové bratstvo rozhodlo usporiadať druhé fašiangové posedenie pre všetkých členov ružencového bratstva. Hlavnými bodmi tohto stretnutia bolo oboznámenie členov s projektmi (adopcia na diaľku, známky pre misie), do ktorých je zapojené naše ružencové bratstvo. Tiež sme dostali správu o finančnej stránke nášho bratstva. Veríme, že diskusia, či plány do budúcnosti v rámci pochutenia si na “šiškách”, ktoré s láskou pripravovali horlitelia jednotlivých ruží a ich členovia, utužili naše spoločenstvo, a tak dokážeme napĺňať cieľ členov ružencového bratstva, ktorým je neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ďakujeme pátrovi Witoldovi za povzbudivé slová a všetkým členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali uskutočniť toto stretnutie.   Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii >>>>>TU<<<<<   Fotky a text: Katarína Kopaničákková
27. 01. 2015 | Nové fotográfie v našej fotogalérii: Karneval pre deti a Farský ples
 Pozríte si nové fotografie v našej fotogalérii. Sú tam fotky z dvoch posledných udalosti, teda z Karnevalu pre deti a zo 7. už Farského plesu. >>>>>TU<<<<<  
03. 01. 2015 | Googlácky pohľad na náš rok 2014
 Google zvykne robiť na záver roka prehľad fotiek a videí svojim úžitkovníkom. Tak urobil aj nám. Keďže je to na účte Kláštora minoritov volá sa ten prehľad Kláštor minoritov, ale v podstate je to o našom farskom letnom tábore pre deti. >>>>>TU<<<<<  
03. 01. 2015 | Jasličková slávnosť v Dravciach
 Ako každý rok na Vianoce aj tento deti z Draviec pripravili jasličkové vystúpenie. Tento rok bolo rekordne dlhé lebo až 20 minút :). Tu nájdete zopár fotiek z tohto vystúpenia. >>>>>TU<<<<<  
03. 01. 2015 | Jasličková slávnosť v Spišskom Štvrtku
 Každoročne sa pod taktovkou slečny Evy Bajtošovej organizuje 25. decembra Jasličková slávnosť za účasti detí. Tento rok sa deti poctivo pripravovali už od novembra, aby nám vianočné sviatky takto príjemne skrášlili a pripomenuli ako to bolo s narodením Ježiška. Deťom sa jasličková slávnosť podarila, za čo si vyslúžili obrovský potlesk od rodičov ale i ostatných divákov. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré nám pomohli pri príprave tejto slávnosti, a už teraz sa tešíme na ďalšiu „jasličkovú“. L. Ungerová Fotky sú v našej fotogalérií >>>>>TU<<<<< A máme aj nejaké video >>>>>TU<<<<<  
03. 01. 2015 | Koledovanie Dobrá Novina
 Aj tento rok sa nám v našej farnosti spolu s deťmi a animátormi podarilo zorganizovať akciu Dobrá novina. Stali sme sa poslami nádeje a do našich rodín sme mohli priniesť radostnú zvesť o narodení Krista. V dvoch skupinách sme navštívili mnoho rodín, ktoré nás prijali s otvoreným srdcom, a tak sa aj tieto sviatky podarilo uskutočniť krásny projekt. Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2015 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, žien, mladých ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Text: Eva Bajtošová Fotky v našej fotogalérii >>>>>TU<<<<<  
20. 12. 2014 | Poriadok bohoslužieb na Vianočné sviatky
    Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka   Streda 24. 12. 2014 Štedrý deň     8.00 14.00 DSS 24.00 – polnočná       24.00 - polnočná     24.00 - polnočná     24.00 - polnočná Štvrtok  25. 12.2014 Slávnosť Narodenie Pána   8.00 11.00 15.00 jasličková pobožnosť     9.30   14.00 jasličková pobožnosť   8.15     9.30 Piatok 26. 12. 2014 Sv. Štefana, prvého mučeníka   8.00 11.00   13.00 Detské koledovanie Dobrá novina     9. 30         8.15           9.30   Sobota 27. 12. 2014 Sv. Jána, apoštola, sviatok     18.00 Dom nádeje               Nedeľa 28.12. 2014 Prvá nedeľa po Narodení Pána Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa     8.00 11.00     9.30 14.00 Detské koledovanie Dobrá novina   8.15   9.30   Pondelok 29.12.2014     8.00     8.00     Utorok 30.12.2014     8.00   8.00     Streda 31. 12. 2014     17.00 Po omši ďakovná pobožnosť a adorácia do 21.00 hod.     15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   17.00 Po omši ďakovná pobožnosť   15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   Štvrtok 1.1.2015 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie     8.00 11.00   9. 30     8.15     9.30
20. 12. 2014 | Poriadok koledy
 SPIŠSKÝ ŠTVRTOK   27.12.2014 sobota od 10.00 hod. 1. kňaz Nová, Zelená, Lúčna, Družstevná                                                                              2. kňaz Vysoká, Potočná, Mlynská                                                                                        28.12.2014 nedeľa po sv. omši DSS, Obecný úrad, Kláštor                                                                  od 15.00 hod. Mečedeľovce                                                                                      29. 12. 2014 pondelok od 15.00 hod. Záhradná, Partizánska, Jarná, Osloboditeľov                                                             30.12.2014 utorok od 15.00 hod. Javorová, Poľná, Majerická, Sadová, Ku Kremni                                                      2.1.2014 piatok od 15.00 hod. ČSĽA, Krátka, Tatranská, Rínok, Cintorínska, Obrancov mieru (celá), Školská      DLHÉ STRÁŽE 29. - 30. 12. 2014 (pondelok, utorok) od 15.00 hod.                                               DRAVCE 2. - 3. 1. 2015 (piatok, sobota) od 15.00 hod.                                                           BUKOVINKA 28. 12. 2014 (nedeľa) od 15.00 hod.
09. 12. 2014 | Stretnutie deti so sv. Mikulášom
    V sobotu 6. decembra aj k nám na detské stretko zavítal sv. Mikuláš. Uprostred nácviku na jasličkovú slávnosť sa za dverami ozval zvuk zvončekov. Všetky deti spozorneli a keď do miestnosti vstúpil v sprievode anjela sv. Mikuláš, v očiach sa im rozžiarili iskričky. Najprv vyzval deti, aby mu zaspievali koledu, ktorú sa práve naučili a ako odmenu dostal každý z nás štedrý balíček. A na záver dali Mikulášovi darček aj obdarované deti. Básničkami a piesňami sme ho vyprevádzali, no nezabudli sme ani na spoločnú fotku. Text: Eva Bajtošová Viac fotiek v našej fotogalérii >>>>>TU<<<<<
08. 11. 2014 | Godzone
 
08. 11. 2014 | Putovanie kríža
 
28. 10. 2014 | Naša obec a kostol zhora
 Vrbovský pán farár, Andrej Legutký tak trochu lieta.... Teda skutočne lieta lebo sa venuje paraglidingu. Občas sem tam preletí nad Spišským Štvrtkom a vďaka tomu máme aj nejaké zábery našej obce a kostole zhora. Pánu farárovi ďakujeme a všetky fotky si pozríte v našej fotogalérii. >>>>>TU<<<<<  
27. 10. 2014 | Noví miništranti
    Noví miništranti.  V nedeľu 26. októbra počas sv. omše o 11,00 hod. v kostole v Spišskom Štvrtku zložili svoj miništrantský sľub dvaja kandidáti Dominik Oravec a Jozef Polák.  Chlapci sa osvedčili v skúšobnej dobe, počas ktorej sa pripravovali na svoju službu, svojou ochotou, vytrvalosťou a odhodlanosťou slúžiť Pánu Bohu pri liturgických sláveniach na väčšiu Božiu česť a slávu. Pri tejto slávnosti chlapci prijali liturgický odev miništranta a boli prijatí medzi miništrantov našej farnosti. Chlapcom blahoželáme a tešíme sa ich túžbe a odhodlaniu slúžiť Pánu Bohu a ľuďom v časoch, keď sa služba Bohu a blížnemu aj v spoločenstve veriacich akým je farnosť, vyvažuje požiadavkou „čo za to a čo z toho budem mať?“   Viac fotiek v našej fotogalerii >>>>>TU<<<<<
23. 10. 2014 | Stretnutie pre deti - kvíz
  Ako obvykle, aj túto sobotu deti spolu s animátormi prežili ďalšie spoločné stretnutie. Tento krát sme si pripravili premietanie biblického príbehu zo života Abraháma. Deti príbeh sledovali s takým záujmom, že súťažný kvíz, ktorý po ňom nasledoval im nerobil takmer žiadny problém. Najšikovnejšie deti boli odmenené peknou cenou, no ani ostatní neodišli naprázdno. Sladká odmena vyčarila úsmev na tvári aj tým menej úspešným. Teplý čajík a spoločne strávený čas nám priniesli ďalšiu krásnu sobotu. Text a foto: animátori Viac foto v našej fotogalérii >>>>>TU<<<<<
18. 10. 2014 | Púť do Šaštína
    V sobotu 11. októbra 2014 sme sa veriaci zo Spišského Štvrku, Draviec, Dlhých Stráži a Bukovinky zúčastnili púte do Šaštína. Začiatok púte bol spojený s požehnaním nášho pátra na cestu. Počas cestovania sme spievali rôzne mariánske piesne, modlili sa ružence spojené s rozjímaním od sv. Maximiliána Kolbého ako aj viedli vzájomné rozhovory. Po príchode do Šaštína  mali sme voľný čas na osobnú modlitbu. O 14.00 hod. sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval náš páter. Po nej nasledoval výklad miestneho saleziána o histórií  tohto pútnického miesta. Následne sme  spoločne začali modlitbu ruženca k Sedembolestnej Panne Márií, ktorá bola spojená s rozjímaním o jednotlivých bolestiach. Na záver zaspievali sme hymnus k Sedembolestnej ako aj rozlúčkové piesne. Celá táto púť bola veľkým požehnaním nielen pre pútnikov, ale aj pre celú našu farnosť. Text: E. Oravcová Foto: T. Pľuta
07. 10. 2014 | Deti na Spišskom Hrade
    Aj tento víkend bol pre deti z našej farnosti pripravený pekný program. Animátori sa s nimi vybrali na výlet a navštívili spolu Spišský hrad. Aj po výstupe k hradu nám na tvárach stále žiaril úsmev a deti mali energie na rozdávanie. Asi najzaujímavejším zážitkom pre všetkých bolo, že sme sa mohli prejsť po hradbách a vystúpiť na vežu, z ktorej sa nám pri krásnom slnečnom počasí naskytol nádherný výhľad. Nielen deti, ale aj animátori prežili príjemnú nedeľu. pozríte si aj >>>>>fotogalériu<<<<< Text: Eva B. Foto: Pavlínka P.
02. 10. 2014 | Detská opekačka
V sobotu 27. septembra sa niekoľko detí zo Spišského Štvrtku spolu s animátormi stretlo na farskom dvore. Prežili sme spoločne pekné chvíle priateľstva, hry a zábavy. Nechýbal ani poriadny táborák a opekačka! Na budúcu nedeľu sa tešíme na výlet na Spišský hrad.  zopár fotiek tu >>><<<    
29. 07. 2014 | Farský detský tábor v Lúčkach 2014
  Aj tento rok sa konal detský tábor, no nie ako po iné roky, v kláštore v Brehove , ale vo farnosti Lúčky. Bolo to niečo nové. Dni od 21. – 26. júla sme strávili príjemne, hoci počasie nám veľmi neprialo. Cestou do tábora nás zastavili „indiáni“ s prosbou o pomoc. Deti boli ochotné pomôcť, a tak sme sa dostali do indiánskeho kmeňa kde nás už čakal náčelníkov syn Isken v podaní Ľuboša B. Deti sa dozvedeli, že Isken chce svojho otca, náčelníka Bilotena (Milan K.), obrátiť na kresťanskú vieru. Celý tábor sa niesol v tomto duchu. Deti ukázali náčelníkovi aká silná je ich viera, a čo im dáva. Ukázali mu ako sa modlia, aký sú starostliví jeden voči druhému, aké sú naše omše. Dokázali sme mu, že náš Boh je lepší, silnejší, láskavejší ako ten jeho. Podarilo sa im to! Hoci počasie nebolo vždy ideálne a narušilo nám naše plány, podarilo sa nám dostať aj k vode, k termálnemu prameňu pri obci Kalameny, ale i k Lúčanskému vodopádu. I napriek nepríjemnostiam sme tábor s Božou pomocou zvládli a odniesli sme si hlavne to pekné. Zážitky, veselé príhody, nové kamarátstva, ktoré nám spestrili prázdniny.   Lucia Ungerová, animátorka   Zopár fotiek nájdete v našej >>>>>fotogalérii<<<<< alebo keď kliknete >>>>>TU<<<<<
06. 07. 2014 | Išli sme na púť
 Zopár nádšencov z našej farnosti v sobotu podvečer vyrazilo na púť na Mariánsku horu v Levoči. Iniciatíva vyšla od mladých z nášho štvrtockého speváckeho zboru. Pridali sa aj tí "dospelejší" a išli sme. Nebolo nás veľa, ale išli sme "oficiálne" z krížom, zástavou a spevom. No a došli sme. Putovali sme k našej mamke Panne Márii prosiť. Naša malička skupinka už na mieste splynula s obrovským davom ostatných veriacich, ktorí ako my prišli na "huru".     Ako vždy, viac fotiek vo >>>>>fotogalérii<<<<<
03. 07. 2014 | Miništrantské zahájenie prázdnin
    Začali sa tak veľmi očakávané letné prázdniny. V pondelok 30. júna sa stretli miništranti našej farnosti zo Spišského Štvrtku a Draviec na fare v Spišskom Štvrtku na miništrantskom zahájení prázdnin. Napriek počasiu, ktoré sa skôr podobalo na zahájenie jesene, sme spolu prežili nezabudnuteľných 24 hodín zábavy. V miništrantskom súboji sme si overili svoje vedomosti na tému miništrantskej služby, na obed sme mali perfektné špagety, ktoré pre nás pripravili naše pani kuchárky, za čo im veľmi ďakujeme. Popoludní bol čas na rozprávku, súťaže, zábavu. Obloha sa trošku vyjasnila a nám sa  podarilo kopnúť si do lopty, nebol to síce futbalový turnaj, na ktorý sa všetci tešili, ale našu radosť to nepokazilo. Večer sme sa stretli pri oltári na poslednej júnovej pobožnosti a slávení svätej omše v kostole. V homílii páter všetkých povzbudil, aby v našom srdci, popri ostatných osobách a veciach bolo vždy miesto pre Pána Ježiša. Miništrantov povzbudil, aby využili čas prázdnin na dobré veci, a aby si každý deň našli čas na modlitbu. Po sv. omši chutná večera od našich pani kuchárok. Po večeri sa začala rozprávková noc, v herni boli  zápasy v stolnom futbale, air hockey-i, biliarde. Niektorí sa predsa len rozhodli postaviť si stany a prežiť noc v stane. To bolo radosti. Veď sa pozrite sami. >>>>>fotogaléria<<<<< Utorkové ráno bolo veľmi skoro. Zahájili ho mladší účastníci pokračovaním rozprávkovej noci a futbalom v rannej rose. Neskôr sme prinútili vstať aj starších účastníkov. Všetci sme sa potešili chutným raňajkám, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky. Po raňajkách nasledoval najmenej atraktívny bod programu, upratovanie. Aj tento bod sme splnili na 100%, za čo patrí chlapcom veľká pochvala. Posledné minúty nášho spoločného stretnutia patrili vyhodnoteniu a odmenám za miništrantskú službu v uplynulom polroku, za miništrantský súboj. Napokon všetci boli odmenení za ochotu slúžiť Pánu Bohu a ľuďom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie! Veľká vďaka patrí všetkým dobrodincom, ktorý svojou pomocou prispeli k tomu, že toto podujatie sa uskutočnilo a bolo radostné.   Pozývame do miništrantskej služby nových záujemcov, ktorí sú ochotní slúžiť Pánu Bohu i ľuďom. Aby miništrant vykonával svoju službu dobre, aby bola pre neho a pre ostatných ľudí v kostole duchovne užitočná, a aby posväcovala jeho samého aj druhých ľudí, je potrebné aby miništrant vykonával svoju službu s radosťou a ochotne, upravený a čistý, podľa možnosti v stave milosti posväcujúcej.
30. 06. 2014 | Kurz Filip pre birmovancov - 2. skupina
 Po dvoch týždňoch do Výšného Klátova išla ďalšia skupina birmovancov, aby sa aj oni zúčastnili kurzu Filip. Skvely začiatok prázdnín. Tentokrát bolo mladých trochu menej, totiž 26. Fungovalo pravidlo ako po iné roky a v iných skupinách: naprv veľký otáznik v hlave - čo to tam budú s nami robiť?; potom radosť, že nebolo to tak strašné ako sme si mysleli, dokonca bolo veľmi fajn.   Ako vždy, viac fotiek v našej >>>>>fotogalérií<<<<<
23. 06. 2014 | Spišský Štvrtok - Prijatie nových miništrantov
 V nedeľu 22. júna 2014 počas sv. omše dvja kandidáti Martin a Jakub, po ročnej príprave boli prijatí medzi riadnych miništrantov. Počas sv. omše Páter Róbert, ktorý má miništrantov na starosti, ich prijal. Zložili miništrantský sľub a prvý raz si obliekli miništrantské rúcho. Zopár ďalších fotiek v našej fotogalérii.  
16. 06. 2014 | Kurz Filip pre birmovancov
Podobne ako predchádzajúce roky, aj terajší birmovanci v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa majú zúčastniť kurzu Filip. V piatok 13. júna 30 mladých z prvej skupiny sa odobralo do centrum Koinone Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove. Kurz trval v podstate 27 hodín lebo v sobotu o 20.00 hod. už všetci nastúpovali do autobusu na spiatočnú cestu do Spišského Štvrtku V našej fotogalérií nájdete aj zopár fotiek z tohto podujatia >>>>>tu<<<<<
03. 06. 2014 | Druhý miništrantský deň
  V sobotu  31. mája v rámci 2. miništrantského dňa, sa ôsmi miništranti našej farnosti zúčastnili turistického pochodu: „Výstup na Mariánsku Horu v Levoči a z Levočskej Doliny do Draviec“. Posádka z Draviec sa podľa plánu do Levoče  priviezla autobusom. Z Dlhých Stráži už po druhýkrát nikto. No, asi mali lepší program. My zo Štvrtku sme autobus nestihli, a tak sme utekali po autá, predsa si nenecháme utiecť takú príležitosť. K piatim statočným z Draviec sme sa pridali na autobusovej stanici v Levoči. „Či je to ešte ďaleko?“ – prvá otázka zaznela asi na polceste z autobusovej stanice ku Košickej bráne, kde sa začínal náš chodník. Uznávam, je to jemne do kopca. Výstup na Mariánsku Horu, niektorí siahli takmer na dno svojich síl, iní tam jednoducho vybehli, sa podaril.  Hore niekoľko hĺĺĺbokých nádychov, to aby pľúca začali fungovať normálne, malé občerstvenie a pocit bezpečia pri pohľade na rovinu, po ktorej ďalej chvíľu viedol náš chodník, až po najbližšiu zákrutu, vrátil mnohým odhodlanie. Krajobraz v origináli sa totiž citeľne líši, a v skutočnosti je náš svet oveľa väčší od toho počítačového. Ale „kto neskúsi, neokúsi“. Cesta lesom do Doliny...a potom stúúúpanie. „Kedy už budeme opekať?“ Podarilo sa. Niekoľkí zostali pri vedomí, pozbierali sme drevo, dokonca kamene uložili, oheň sme zapálili, očká sa rozžiarili, klobása a slanina ich zachránila! „Nemôžeme sa vrátiť do Levoči? Nebudze bližej? – zrodila sa nová otázka - vracime še autobusom“, ešte sme videli špičku veže Baziliky na Marianskej Hore. Už dlhšiu chvíľu mi bolo jasne, že niektorí si na plagáte prečítali len prvú časť našej cesty: „Výstup na Mariánsku Horu“. No, čo už. Nakoniec sa podarilo turistov postaviť na nohy a vykročiť smerom „ďalej“. Ešte tróóóšku do kopca. Našťastie som zbalil dostatok cukru v rôznych formách. Jemne do kopca- čokoládka, jemne z kopca- čokoládové cukríky, bola cesta po hrebeni. Krásny kraj, aj slniečko vykuklo, výhľady boli nádherné, mali sme aj ďalekohľad. Prvé telefonáty, druhé aj tretie: „kde ste a kedy sa vrátite?“ Kde sme v tej chvíli presne boli nikto netušil, hodín bolo okolo 15tej, alebo 16tej, a kedy sa vrátime, to keby sme vtedy vedeli, a možno dobre že sme nevedeli. Na náprotivnom kopci sme zazreli Vlkovce, to bolo isté. Schádzame z kopca, kaplnka Panny Márie. Zbožne sme sa pomodlili desiatok ruženca ,...Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého, to v rámci posledného dňa mája a litánií k Panne Márii a zároveň druhý deň novény pred Slávnosťou zoslania Ducha Svätého. Ó, ľudia!, aj kravišky! - chlapcov mimoriadne zaujali, Hradisko. Vraj treba obísť Vlkovce, zbytočne zachádzať. ...Išli sme dĺĺĺho lesom, našťastie z kopca. Občas tá známa zúfalá otázka: „kedy tam už budeme?“ a asi ešte zúfalejšia odpoveď: „je neviem.“  Vychádzame z lesa, dedina! ...Lengvarty. Asi sme vyšli skoro. Čo už, posledný úsek bude po asfalte, aspoň sa nestratíme. Miestny miništranti boli jemne prekvapený, keď sme sa zastavili pri ihrisku. Niektorí sa aj pozdravili.   Nástup do posledného boja. Dvaja už nenastúpili, zavolali si „taxík“. Odviezli ich ....domov. Jeden z dvoch najmenších a zároveň najodhodlanejších turistov si tu ešte pribalil do ruksaka niekoľkokilový kameň, vraj sa mu páči a vezme si ho domov. Ok. Úctivá poklona! Kráčame...Dravce ... došli sme, jedného priniesli. Bolo asi 20,00 hodín. Štvrtockých turistov som stretol v nedeľu v kostole, nejavili už známky... vyčerpania. Ani z Draviec straty nehlásili. Venované statočným turistom J. viac fotiek >>>>>tu<<<<<
26. 04. 2014 | Základné tézy ku gender ideológii (príhovor na nedeľu Božieho milosrdenstva)
 Bratia a sestry, Ako sme na Veľkonočný pondelok oznamovali, v dnešnom príhovore chceme všetkým priblížiť základné tézy ku gender ideológii (GI), ktorá ohrozuje veľké Božie dary. Robíme to aj kvôli tomu, že mnohí si mýlia túto ideológiu so snahou o zrovnoprávnenie mužov a žien.   - Rodová identita (muž a žena) – GI odmieta ich prirodzený pôvod; označuje ich za sociálny konštrukt; cieľom je pomocou pedagogiky tzv. rodovej rovnosti vykoreniť stereotypy, ktoré spájajú rod s pohlavím a nastaviť spoločnosť na novú mentalitu: rodovú identitu si má človek vyberať sám podľa toho, ako sa cíti. Teda, napr. vo výchove dieťaťa Gender ideológia tvrdí, že je nevhodné dievča vychovávať ako dievča a chlapca ako chlapca. To spôsobí úplne pomiešanie v hlavách detí. - Sexualita – GI odmieta akúkoľvek reguláciu sexuálnych túžob. Sexuálne túžby, podľa tejto ideológie, treba podnecovať už u novorodencov. Pornografia podľa nich podnecuje sexuálnu tvorivosť, preto je vítaná. Nemorálne je len to, s čím druhý pri sexe nesúhlasí. Sexuálna výchova, oslobodená od stereotypov, má byť povinnou súčasťou školského vyučovania už od materskej škôlky. Cieľom je oslobodenie sexuality a k tomu má slúžiť zabezpečenie neobmedzenej dostupnosti antikoncepcie a aby sa potrat stal „ľudským právom“! Bratia a sestry, všimnite si tú hrôzu: zabiť nevinného má byť právom! - Manželstvo – GI požaduje „právo na manželstvo“ aj pre osoby rovnakého pohlavia. Prechodným štádiom má byť požiadavka, aby štát uznával tzv. registrované partnerstvá. Všetky typy manželstiev majú mať rovnaký nárok na podporu zo strany štátu. Cieľom je cez označovanie rôznych typov spolužitia pojmom „manželstvo“, vykoreniť zo spoločnosti stereotypné chápanie manželstva ako celoživotného zväzku muža a ženy; oslobodiť sexualitu od stereotypného (heterosexuálneho) rámca; zabezpečiť, aby sa výchova detí čím menej viazala na stereotypné (heterosexuálne) predstavy. Teda znovu, aby sa deťom od útleho veku vštepovalo, že byť mužom alebo ženou so všetkým, čo k tomu patrí nie je niečo normálne, ale že je to len záležitosť rozhodnutia. Toto nové chápanie manželstva ako akékoľvek spolužitie dvoch alebo aj viacerých osôb na základe momentálneho osobného pocitu sa napokon zmení na anti-manželstvo. - Rodina – GI chápe rodinu rovnako široko ako manželstvo. Požiadavky predstaviteľov tejto ideológie majú postupnosť: dosiahnuť súhlas s registrovanými partnerstvami, potom súhlas na manželstvá osôb rovnakého pohlavia a napokon súhlas, aby takéto páry mohli adoptovať detí, ďalej, aby akákoľvek kritika homosexuálneho správania a takéhoto stavu bola zakázaná. Keďže nebudú jestvovať normy pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu – teda, nebude norma pre to, kto je vlastne muž a kto žena, zanikne aj právo dieťaťa na otca(muža) a mamu (ženu). A naopak, akékoľvek registrované partnerstvo či „manželstvo“ bude mať právo na adopciu v rovnakej miere ako heterosexuálne páry. Pojmy otec a mama sú nimi vnímané ako diskriminačné; namiesto toho sa majú zaviesť pojmy rodič 1 a rodič 2. Aby sa zmazal evidentný rozdiel medzi tradičnými a homosexuálnymi rodinami (nemožnosť plodiť dieťa), táto ideológia formuluje aj „právo na dieťa“, t.j. okrem adopcie požaduje plný prístup (s podporou štátu) k umelému oplodneniu, s využitím tretích osôb (darcovia vajíčka a spermie, prenajímateľky maternice).     Zhrnutie Gender ideológia je - Ľúbivá – narába s pojmami ako: ľudské práva, práva menšín, rovnosť a pod. - nebezpečná - rozkladá manželstvo a rodinu - nevedecká - odmieta odbornú i verejnú diskusiu - nelogická - vychováva pudového a rozorvaného človeka - chce zabíjanie povýšiť na právo - je totalitná – obmedzuje slobodu slova (a ohlasovania Evanjelia), už dnes v mnohých krajinách sú predstavitelia Cirkvi alebo veriaci trestaní za to, že sa jednoducho s tým nestotožňujú a verejne to považujú za nenormálne či nemorálne. Na rozdiel od komunizmu a fašizmu, ktoré dokázali strhnúť masy, Gender ideológia nemá podporu verejnosti, ale má veľmi silných spojencov, ktorí jej zabezpečujú víťazné ťaženie po celom svete: - ekonomické záujmy najbohatších na Zemi - politické štruktúry - médiá   Milovaní bratia a sestry, v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť po sv. omši. Hárky sú pri východe z kostola. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: v sakristii sú petičné hárky, môžete ich zobrať. Oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.   Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.   Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.
12. 04. 2014 | Program Veľkonočného Trojdnia
  SPIŠSKÝ ŠTVRTOK   Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod.   Veľký piatok: 8.00 spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola. V kostole začiatok Novény  pred sviatkom Božieho milosrdenstva 15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 24.00 hod.   Biela sobota: 8.00 vyloženie Sviatosti oltárnej a spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe.                         15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva                         19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod. Požehnanie jedál: v nedeľu ráno o 7.00 hod a po sv. omši o 8.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omše o 7.30 a 9.30 hod. (odpust v Dlhých Strážach)     DLHÉ STRÁŽE   Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod.   Veľký piatok: 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola.             V kostole začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                         15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod.   Biela sobota:  9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa: 8.15 sv. omša. Po sv. omši bude požehnanie jedál.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 11.00 hod. (odpust)     DRAVCE:   Zelený štvrtok: 18.00 sv. omšu na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.30 hod.   Veľký piatok: 14.00 krížová cesta a po nej začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.15 hod.   Biela sobota: 9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov.   Veľkonočná nedeľa: 9.30 sv. omša Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.     BUKOVINKA:   Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.30 hod.   Veľký piatok: 14.00 krížová cesta                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota: 9.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe.             19.30 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omša o 9.30 Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.30 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.    
11. 03. 2014 | Fašiangové posedenie ružencového bratstva pri kostole sv. Juraja v Dlhých Strážach
 V nedeľu 2. marca ružencové bratstvo v Dlhých Strážach usporiadalo prvé fašiangové posedenie pre svojich členov . Hlavnými bodmi tohto stretnutia bolo oboznámenie členov s projektmi, do ktorých je zapojené  a s finančnou stránkou  bratstva.  Nechýbal kultúrny program, o ktorý sa zaslúžili deti členov ružencového bratstva. Veríme, že diskusia, či plány do budúcnosti v rámci pochutenia si na “šiškách”, ktoré s láskou pripravovali horlitelia jednotlivých ruží a ich členovia, utužili spoločenstvo, a to dokáže naďalej napĺňať cieľ členov ružencového bratstva, ktorým je neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ďakujeme pátrovi Witoldovi za povzbudivé slová, pátrovi Róbertovi a bratovi Michalovi za ich prítomnosť medzi nami a všetkým členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali uskutočniť toto stretnutie.   viac fotiek vo >>>>>fotogalérii<<<<<
07. 03. 2014 | Detský karneval
Síce trochu neskoro, ale predsa. V našej fotogalérii si môžete pozrieť fotografie z nášho tohtoročného detského karnevalu. >>>>>fotogaléria tu<<<<<
17. 02. 2014 | Farský ples 2014
 Tento rok, sa konal v našej farnosti už šiesty Farský ples. Tento rok ho organizovali veriaci z Draviec. Konal sa v Kultúrnom dome v Dlhých Strážach v sobotu 8. februára. V našej fotogalérii nájdete zopár fotiek >>>>fotogaléria<<<<<  
12. 02. 2014 | Miništrantský deň
 V pondelok 3. februára sa miništranti našej farnosti stretli v Spišskom Štvrtku, aby spoločne prežili miništrantský deň. Program sme začali v kostole krátkou modlitbou pred Ježišom prítomným v Eucharistii, ktorému ako miništranti slúžime. Nasledoval workshop na tému „Priateľstvo“. Plnenie jednotlivých úloh prekvapujúco J zaujalo tak mladších, ako i starších. Po „vyčerpávajúcej práci“ „zaslúžená“ pizza-odmena. A potom, turnaj v stolnom futbale. Takto chlapci miništranti prežili svoje polročné prázdniny. Pri rozchode bolo jasné, že neľutovali.>>>>>viac fotiek vo fotogalérii<<<<<
09. 01. 2014 | Zopár fotiek z Draviec
 Aj v Dravciach sa uskutočnila Jasličková slávnosť a deti chodili koledovať s Dobrou Novinou. Všetko pripravila pani katechétka Janka. Tu je zopár fotiek >>>>>klikni<<<<
09. 01. 2014 | Dobrá Novina v Spišskom Štvrtku
V Spišskom Štvrtku deti spolu s animátormi, pod vedením s. Evy Bajtošovej, ohlásovali narodenie Krista v rámci akcie Dobrá Novina (podobne ako v Dravciach a Dlhých Strážach - fotky z Draviec vo fotogalérii). V dvoch skupinách prešli celú obec a návštívili mnoho rodín. Akcia Dobrá Novina každý rok je zameraná na zbieranie prostreidkov pre charitné diela Cirkvi v Afrike. Tento rok sa v celej našej farnosti (Sp. Štvrtok, Dravce, Dlhé Stráže) na tento účel vyzbieralo v rámci tejto akcie 1220,-€. Vo fotogalerii si môžete pozrieť fotky z koledovanie v >>>>>Spišskom Štvrtku<<<<< a v >>>>>Dravciach<<<<<. 
27. 12. 2013 | Jasličková slávnosť v Spišskom Štvrtku
Ako každý rok, deti zo Spišského Štvrtku spolu s animátormi pod vedením Evy Bajtošovej pripravili na Vianoce Jasličkovú slávnosť. Tí, čo sa prišli do kostola pozrieť mali veľkú radosť lebo deti všetko pekne zvládli a tým potešili nielen svojich rodičov a príbuzných, ale všetkých. V našej fotogalérii nájdete aj viacero fotiek.>>>>tu<<<<    
21. 12. 2013 | Poriadok bohoslužieb na vianočné sviatky
    Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka   Utorok 24. 12. 2013 Štedrý deň     8.00 14.00 DSS 24.00 – polnočná       24.00 - polnočná     24.00 - polnočná     24.00 - polnočná Streda  25. 12.2013 Slávnosť Narodenie Pána   8.00 11.00 15.00 jasličková pobožnosť     9.30     8.15     9.30 Štvrtok 26. 12. 2013 Sv. Štefana, prvého mučeníka   8.00 11.00   13.00 Detské koledovanie Dobrá novina     9. 30         8.15           9.30   Piatok 27. 12. 2012 Sv. Jána, apoštola, sviatok     8.00   8.00     15.00 Detské koledovanie Dobrá novina       Sobota 28. 12. 2013 Svätých neviniatok, mučeníkov, sviatok     18.00 Dom nádeje                 Nedeľa 29.12. 2013 Prvá nedeľa po Narodení Pána Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa     8.00 11.00     9.30 14.00 Detské koledovanie Dobrá novina   8.15   9.30 Utorok 31. 12. 2013     17.00 Po omši ďakovná pobožnosť a adorácia do 21.00 hod.     15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   17.00 Po omši ďakovná pobožnosť   15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   Streda 1.1.2014 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie     8.00 11.00   9. 30     8.15     9.30
21. 12. 2013 | Poriadok koledy
VO FARNOSTI SPIŠSKÝ ŠTVRTOK V ROKU 2013/2014     SPIŠSKÝ ŠTVRTOK   27.12.2013 piatok od 15.00 hod. Záhradná, Partizánska, Jarná, Osloboditeľov                                                             28.12.2013 sobota od 10.00 hod. 1. kňaz Nová, Zelená, Lúčna, Družstevná                                                                                                    2. kňaz Vysoká, Potočná, Mlynská                                                                                         29.12.2013 nedeľa po sv. omši DSS, Obecný úrad, Kláštor od 15.00 hod. Mečedeľovce                                                              30. 12. 2013 pondelok od 15.00 hod. Javorová, Poľná, Majerická, Sadová, Ku Kremni                                                      2.1.2013 štvrtok od 15.00 hod. ČSĽA, Krátka, Tatranská, Rínok, Cintorínska, Obrancov mieru (celá), Školská        DRAVCE 27. 12. a 30. 12. 2013 (piatok a pondelok) od 15.00 hod.               BUKOVINKA 29. 12. 2013 (nedeľa) od 15.00 hod.                         DLHÉ STRÁŽE 2. - 3. 1. 2013 (štvrtok, piatok) od 15.00 hod.
19. 10. 2013 | Rozdelenie birmovancov do skupín - Spišský Štvrtok
Zoznam birmovancov Skupina "A" Skupina "B" 1 Gabčová Natália 1 Budzák Jaroslav 2 Gavalierová Alexandra 2 Budzák Jozef 3 Grešová Klaudia 3 Čaky Daniel 4 Harnubogľu Meyem Tatiana 4 Čaky Jozef 5 Jendrálová Nikola 5 Knapík Lukáš 6 Lesičková Radoslava 6 Mirga Adam 7 Mirgová Kamila 7 Mirga Richard 8 Mirgová Natália 8 Oravec Kamil 9 Škovránová Alexandra 9 Pecha Richard Skupina "C" 10 Staš Marek 1 Bajtošová Dominika 11 Sura Marek 2 Grešová Laura 12 Ščuka Dušan 3 Hraidská Veronika 13 Vernarský Marek 4 Javorská Nikol 14 Žilka Jozef 5 Lesňáková Bianka 15 Mirga Filip 6 Mirgová Petronela Skupina "D" 7 Mirgová Štefánia 1 Biskup Milan 8 Mirgová Veronika 2 Gábor Filip 9 Oravcová Simona 3 Gábor Rastislav 10 Palenčárová Lea 4 Gancarčík Stanislav 11 Ščuková Anežka 5 Grečko Samuel 12 Ščuková Diana 6 Chovanec Dominik 13 Tamašiová Valéria 7 Mirga Matúš 14 Tkáčová Diana 8 Stanko Tibor 15 Zvalená Kristína 9 Ščuka Róbert dátum úpravy: 19. 10. 2013 10 Ščuka Stanislav
07. 10. 2013 | Výlet animátorov do Prahy
    Animátorom z našej farnosti sa tentoraz  podarilo navštíviť Prahu. Po dlhej ceste vlakom sme sa konečne dostali do hlavného mesta. Prvým milým dobrodružstvom bolo prvýkrát sa previesť metrom. Síce len pár minút, ale predsa. Ubytovali nás bratia kapucíni v Hradčanoch, kde sme mohli mať každý deň súkromnú svätú omšu. V sobotu sme mali možnosť byť prítomní na svätej omši v Lorete, kde ju slúžil páter zo Slovenska, ktorý bol milo potešený z našej prítomnosti. Krásy mesta sme spoznávali s mapou v ruke, hoci aj tak sa nám podarilo párkrát zablúdiť. V meste práve prebiehali slávnosti sv. Václava. Davy turistov umocňovali atmosféru poznávania nových pamiatok. Navštívili sme Pražský hrad, Petřín, či Kostol Panny Márie Víťaznej, kde sme sa mohli modliť pri soche Pražského Jezuliatka. Videli sme Pražský Orloj, Václavské námestie aj striedanie hradnej stráže. No najkrajším zážitkom bolo, keď sme sa mohli prejsť po Karlovom moste. Očaril nás svojimi sochami, rozprávkovým výhľadom a množstvom umelcov. A keďže sa romantická duša nezaprie, my dievčatá sme si nenechali ujsť aj jeho večernú návštevu. Po štyroch dňoch sme sa domov vracali samozrejme aj so suvenírmi na pamiatku. Opäť máme kopec skvelých zážitkov.   Text. Eva B.   Zopár fotiek je v našej fotogalérii >>>>>tu<<<<<
30. 07. 2013 | Farský detský tábor v Brehove 2013
  Aj tento rok ako každý, sa v dňoch 22. – 27. júla uskutočnil náš farský detský tábor v Brehove, na ktorom sa zúčastnilo 37 detí z celej našej farnosti. Táborová téma Krok sem, krok tam... sa niesla v duchu cestovania v čase. Deti si mali všímať, čo nás môžu naučiť ľudia z minulosti. Zavítali sme napríklad do roku 1189 na hrad pána Henricha von Losensteina, kde deti pomáhali jeho dcére Matilde pri výbere budúceho ženícha alebo do roku 1870, kde museli zachrániť z väzenia pevnosti Boyard rytiera Richarda, ktorý bol nespravodlivo odsúdený. Samozrejme získaním všetkých kľúčov sa im to podarilo. S deťmi pracovalo 11 animátorov v štyroch skupinkách. Mohli si vybrať aký krúžok chcú navštevovať. Ako vždy mal veľký úspech športový krúžok, ale nenechal sa zahanbiť ani výtvarný, hudobný či fotografický, na ktorom nám deti zvečnili množstvo krásnych okamihov. Na záver tábora nám ešte dievčatá predviedli svoje tanečné vystúpenie a výtvarný krúžok predstavil svoje najlepšie diela. Pán Boh nám požehnal celý týždeň krásne slnečné počasie a tak sme si mohli vychutnať nielen osvieženie v bazéne, ale aj športové aktivity a hlavne spoločnú opekačku pri ohni. Veľké ďakujem patrí aj pani kuchárkam, ktoré sa s veľkou energiou púšťali každý deň do vyvárania, aby vyhoveli našim maškrtným jazýčkom. Dlhé nočné porady, málo spánku, štípance od komárov a niekoľko úrazov, ani to nás neodradilo od toho, aby sme deťom pripravili úžasný program plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov. Fotografie nájdete v našej fotogalérii >>>>>tu<<<<< alebo na tejto adrese >>>>>tu<<<<< Text: Eva B. Foto: animátori
18. 06. 2013 | Pozývame deti na náš farský tábor
 Všetky deti vo veku od 8 do 13 rokov pozývame na náš už tradičný farský tábor do Brehova. Tento rok tábor bude v dňoch 22.-27. júl. Deti je možné prihlásiť na fare. Ak chcete vedieť ako to na takom tábore vyzerá pozríte si video z minuloročného tábora. >>>>>>>>>klikni sem<<<<<<<<<<
13. 05. 2013 | Misijná púť deti
  Dňa 11. mája 2013 sme sa spolu s deťmi z našej farnosti zúčastnili Misijnej púte na Mariánskej hore v Levoči.        Cestou na Mariánsku horu čakali na deti zaujímavé aktivity spojené s poznávaním sv. Cyrila a Metoda. Deti ukázali, že poznajú týchto svätcov. To, čo nevedeli sme im katechézou objasnili my, animátori.         Vo voľnom čase sme sa s deťmi hrali hry, a najzaujímavejšou aktivitou pre deti, ale i pre nás bolo pletenie púpavových venčekov, ktoré nás naučila pliesť Kamilka Gajová. Ďakujeme Kamilka.         Deťom sa výlet podľa všetkého páčil, hoci cestou domov už poniektorým dochádzali sily, ale úspešne ju zvládli. Tešíme sa na ďalšie zážitky.   Text: Lucia Ungerová Foto: Pavlínka P.   Viac fotografií v našej fotogalérii>>>>>> alebo tu>>>>>>
08. 05. 2013 | Kurz Filip pre birmovancov
 Posledné dva víkendy boli pre birmovancov veľmi zaujímavé, keďže sa obidve skupiny (mladší aj starší) zúčastnili duchovného cvičenia, ktoré sa konalo v Brehove. Niektorí tam išli z donútenia, iní zo zvedavosti. Po oneskorenom štarte kvôli nepriazni počasia sme sa vybrali na dlhú 3 hodinovú cestu. Po príchode do mesta sa nám poskytol pohľad na kláštor v ktorom sme mali stráviť dva dni a noc. Už len pohľad naňho viacerých odradil keďže vyzeral dosť poškodene, ale ako sa ukázalo uplatnilo sa tu pravidlo ,,Nesúď knihu, podľa obalu“ keďže zvnútra vyzeral naozaj majestátne. Po udelení izieb sme sa vybrali do spoločenskej miestnosti, aby sme sa tam zoznámili s ľuďmi, ktorí nás mali naučiť niečo nové o Bohu. Boli sme zavedení do kurzu, ktorí nosil pomenovanie kurz Filip. Animátori nám dva dni rozprávali zaujímavé veci o Bohu, svoje životné príbehy, to ako sa zoznámili s Bohom a prečo je pre nás taký dôležitý. Bolo to pre nás naozaj zaujímavé a poučné. Dva dni prešli ako voda a nám neostávalo nič iné iba zbaliť sa a vyraziť, aj keď nechcene, späť domov.   P.S.- Kuchárky varili výborne   Text: Filip G. Foto: Pavlínka; P.W. >>>>>> vo fotogalérii  
07. 05. 2013 | Miništranti v Slovenskom raji
 1. mája sa skupinka miništrantov našej farnosti spolu s Pátrom Róbertom odobrala na výlet do Slovenského raja. Najprv sa museli zo Spišského Štvrtku, Draviec a Dlhých Stráži dopraviť všetci na Podlesok (čo vôbec nebolo jednoduché) a potom sa odobrali na prechádzku na Kláštorisko.  V našej fotogalérii nájdete aj niekoľko fotografii, ktoré svedčia, že všetci boli nadmieru spokojní. >>>>
30. 04. 2013 | Miništrantský futbal
 Štvrtkové popoludnie naši miništranti zo Spišského Štvrtku si išli zahrať spolu s Pátrom Róbertom futbal do Draviec. Súpermi boli naši miništranti z Draviec. Pozríte si fotogalériu >>>>>
07. 04. 2013 | Kurz pre birmovancov Brehov 2013
Všeobecné informácie   Odchod • Odchádza sa v piatok o 14.00 hod. Autobus bude čakať pred Obecným úradom. • Keby niekto kvôli tomu potreboval ospravedlnenku zo školy, môžem takú napísať.   Poplatok • Ubytovanie a strava niečo stojí. Každý zaplatí 15,- € (uhradiť treba pri nástupe do autobusu) • Dopravu zabezpečí Farský úrad.   Čo si treba zobrať • Spacák (budú postele, ale bez paplónov a vankúšov) • Sväté písmo (minimálne Nový zákon) • Kartičku poistenca     Prvá skupina: 26. – 27. apríl 2013 1. Ďuricová Mária 2. Gáborová Kristína 3. Kroščenová Eva 4. Mirgová Anna 5. Mirgová Alexandra 6. Mirgová Jana 7. Mirgová Ladislava 8. Podolinská Pavlína 9. Slavkovská Monika 10. Šurcová Marianna 11. Ungerová Janka 12. Biskup Martin 13. Breja Pavol 14. Garčár Ľuboš 15. Lačný Juraj 16. Mirga Jakub 17. Mirga Jozef 18. Oravec Matúš 19. Remiáš Ján 20. Šarišský Richard 21. Tripšanský Šimon 22. Koršala Kristián 23. Kožíková Júlia 24. Bašista Samuel 25. Zumer Lucián 26. Slavkovská Františka 27. Faltinová Monika 28. Bendžalová Veronika 29. Novotná Kristína 30. Baluchová Daniela 31. Pľuta Tomáš      Druhá skupina: 3. – 4. máj 2013 1. Antolíková Zuzana 2. Čakyová Silvia 3. Javorská Miriam 4. Javorská Veronika 5. Jendrálová Monika 6. Kubičárová Vanesa 7. Mirgová Henrieta 8. Plešová Miriama 9. Semková Michaela 10. Sosková Júlia 11. Stanková Klaudia 12. Stašová Barbora 13. Tamašiová Monika 14. Tripšanská Lívia 15. Vernarská Marianna 16. Bajtoš Filip 17. Bajtoš Ľuboš 18. Gaj Filip 19. Gancarčík Marek 20. Gánovský Marek 21. Jurčo Ján 22. Knapík Marek 23. Lesičko Adam 24. Stančák Dalibor 25. Stančák Roland 26. Sýkora Michal 27. Bašista Adam 28. Sanetrík Štefan 29. Gibala Adrián 30. Kašperová Bibiána 31. Pitoňáková Veronika 32. Lojko Filip 33. Kováč Ján 34. Bonková Silvia 35. Lorko Damián 36. Faltinová Stanislava 37. Lojko Juraj 38. Čulac Stanislav 39. Bonk Silvester 40. Lorková Jana 41. Fuchs Samuel        
23. 03. 2013 | Program Veľkonočného Trojdnia a Sviatkov
   SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod. Veľký piatok: 8.00 spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola. V kostole začiatok Novény  pred sviatkom Božieho milosrdenstva 15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 24.00 hod. Biela sobota: 8.00 vyloženie Sviatosti oltárnej a spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe.                         15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva                         19.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod. Požehnanie jedál: v nedeľu ráno o 7.00 hod a po sv. omši o 8.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.       DLHÉ STRÁŽE Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod. Veľký piatok: 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola.             V kostole začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                         15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota:  9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 8.15 sv. omša. Po sv. omši bude požehnanie jedál.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 8.15 hod.       DRAVCE: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omšu na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.30 hod. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta a po nej začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.15 hod.   Biela sobota: 9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 19.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 9.30 sv. omša Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.       BUKOVINKA: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.30 hod. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota: 9.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe.        19.00 obrady Veľkonočnej vigílie.              Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omša o 9.30 Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.30 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.    
19. 02. 2013 | Nové fotogalérie
Síce dosť neskoro, ale predsa, sa na našej stránke objavili nové fotografie. V roku 2012 nájdete fotografie z Koledovania Dobrá Novina v Dravciach a Spišskom Štvrtku, počas ktorého deti pri tradičnom koledovaní, zbierali milodary pre deti v Afrike. Koledovanie sa uskutočnilo aj v Dlhých Strážach, ale odtiaľ bohužiaľ fotky nemáme. Potom je tam fotogaléria z jasličkových slávnosti v Dravciach a v Spišskom Štvrtku. stvrtok.minoriti.sk/fotogalerie/2012.html V roku 2013 už nájdete fotográfie z Detského karevalu, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku. stvrtok.minoriti.sk/fotogalerie.html Prajeme milé zážitky pri pozeraní.  
13. 11. 2012 | Miništranti zo Spišského Štvrtku hrajú ,,Air hockey“
  V prvých novembrových dňoch prebiehal na fare turnaj miništrantov vo ,,vzdušnom hokeji“. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých najlepší postúpili do finále...a už si aj odniesli svoje odmeny. Tu si môžete pozrieť, čo je to ,,air hockey“, ako chlapci bojovali, kto zvíťazil...a iné zvieratká....>>>>>fotogaléria<<<<<
13. 11. 2012 | Prechádzka jesennou prírodou
  Druhú novembrovú sobotu si miništranti z Draviec a z Dlhých Stráží urobili malý výlet do prírody. Kamaráti, dobrá nálada, priaznivé počasie a krásy jesennej prírody...a dokonca aj opekačka J , jednoducho dobre prežitý deň, na ktorý budeme s radosťou spomínať. A tu je niekoľko úsmevov pre Vás... >>>>>fotogaléria<<<<<
19. 10. 2012 | Diecézny futbalový turnaj
  Komisia pre mládež v spišskej diecéze zorganizovala futbalový turnaj pre mládež diecézy pod záštitou otca biskupa Mons. Štefana Sečku. Zápasy na úrovni jednotlivých dekanátov diecézy sú už odohrané. Za našu farnosť bojovalo v sobotu 13. októbra 2012 v Smižanoch osem reprezentantov zo Spišského Štvrtku a Draviec.   Do súťaže sa zapojilo takmer 500 mladých. Diecézne finále sa uskutoční v stredu 31. októbra 2012 v Levoči a začne sa svätou omšou v gymnaziálnom kostole o 8.00. Víťazný tím diecézneho finále postúpi na celoslovenské kolo o pohár predsedu KBS, ktoré sa v tomto roku bude konať 10. novembra 2012 v Prešove. Viac fotografií vo fotogalérii>>>>stvrtok.minoriti.sk/fotogalerie.html
19. 10. 2012 | Animátorský výlet do Assisi
  Za úspešný detský tábor a za aktivitu v obci sa páter Witold rozhodol, že animátorom uskutoční výlet do Assisi.  Bola to vlastne 4 dňová púť v meste, kde žil Sv. František. A tak sme sa vo štvrtok skoro ráno, vybrali na dlhú cestu. Po príchode do spomínaného mesta, sme boli očarení. Nevedeli sme sa dočkať rána, kedy si to všetko obzrieme. Navštívili sme Baziliku Sv. Františka a tiež Baziliku Sv. Kláry. Boli sme ohúrení krásnou architektúrou, ale hlavne pokojom, ktorý vládol všade naokolo. Po celý čas nás sprevádzal páter Pavol, ktorý nám venoval svoj čas, za čo mu ďakujeme. Navštívili sme aj iné kostoly v meste a tiež kláštor La Verna, ktorý je vysoko v horách. Všade sme prosili o potrebné milosti a strávili sme spoločne príjemné chvíle. V sobotu sme dokonca mali Sv. omšu v kaplnke, pri hrobe Sv. Františka. Bol to úžasný pocit, byť tam s Ježišom a s ním. No po krásnych štyroch dňoch prežitých  na mieste, kde prežil svoj život taký veľký svätec, sme sa nakoniec vrátili domov s taškou plnou suvenírov. V mene všetkých animátorov ďakujem za takýto úžasný výlet. Viac fotiek vo fotogalérii stvrtok.minoriti.sk/fotogalerie.html Text a foto: Pavlína Podolinská
09. 10. 2012 | "Miesto pre teba" - projekt z nadácie VUB
 "Miesto pre teba" - projekt zameraný na zmiernenie sociálnych rozdielov a sociálnu integráciu a spoluprácu detí rómskeho a nerómskeho pôvodu sa realizoval v Spišskom Štvrtku od februára do júla tohto roku. V spolupráci s občiankym združením Frater sa zrealizovali aktivity zamerané na sebarealizáciu, tvorivosť a šport v klubovni v Spišskom Štvrtku. Vyvrcholením projektu bol detský letný tábor v Brehove.  Projekt sa úspešne zrealizoval aj vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB.   Detské stretká Sp. Štvrtok           Detský tábor Brehov 2012  
03. 10. 2012 | Miništranti v raji (slovenskom teda)
 V sobotu ráno sa traja odvážlivci (ostatní to vzdali) vybrali s Pátrom Róbertom na malú túru (pre koho ako mála) do Slovenského raja. Tu >>> si môžete pozrieť zopár fotiek z ich putovania.
16. 09. 2012 | Posviacka obnovenej zvonice v Bukovinke
    V nedeľu 16. septembra 2012 sa všetci veriaci po sv. omši hromadne odobrali k zvonici. Zvon na tejto zvonici vždy veriacim pripomínal čas na modlitbu Anjel Pána, alebo bohoslužby. Bohužiaľ drevená zvonica podľahla zubom času a bolo potrebné ju obnoviť. Z iniciatívy pani starostky a s pomocou samotných bukovinských veriacich sa podarilo zvonicu obnoviť a dnes je nová a krásna. Preto sme všetci po omši išli k nej a zvonica sa posvätila a zasvätila službe Božej. Pán Boh zaplať všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa na tejto práci podieľali. Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii>>>>
21. 08. 2012 | Detský tábor v Brehove
 Už po tretí krát sme v našej farnosti zorganizovali detský tábor, ktorý bol v našom minoritskom kláštore v Brehove v dňoch od 6. do 11. augusta. Témou tohtoročného tábora bolo "Objav svoje šťastie" a deti sa mohli dozvedieť ako sa stáť Božím bojovníkom spoznávaním základných čnosti takého bojovníka. Všetko formou hier, zábavy, spolupráce v skupine a osobnej kreativity. Dobrý Pán Boh nám doprial počasie, takže deti si mohli aj každý deň užívať kúpanie v bazéne a pobyt na čerstvom vzduchu. Niektoré fotky si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Klinite tu>>>> Všetky fotky nájdete na tomto webovom albume, stačí klinúť na link plus.google.com/u/1/photos/102728021849179639199/albums/6041137231303411697
24. 04. 2012 | Birmovanci - stretnutie pri hudbe
  Posledný víkend znova k nám zavítali mladí animátori z našej minoritskej farnosti z Bratislavy. Minulé sa našim mladým prihovorili, zaspievali, zahrali. Tento krát nám povedali: "vy budete hrať a spievať". Čo už, tak sa niektorí do toho pustili a nazbierala sa celkom slušná skupinka mladých hudobníkov, od spevákov cez klaviristov, gitaristov, huslistu, akordeón,  djembe, cajon, ufff.... V sobotu si to všetko nacvičili, naučili, zaspievali niekoľkokrát aj s ostatnými, čo zostali v publiku a potom v nedeľu to predviedli na sv. omši. Bolo pekne. Dúfajme, že v tom budú pokračovať. Fotogalériu si môžete pozrieť tu >>>>>
24. 04. 2012 | Odpustová slávnosť v Dlhých Strážach
  V nedeľu predchádzajúcu samotný deň sviatku sv. Juraja, patróna kostola v Dlhých Strážach, sme prežívali odpustovú slávnosť. Úlohu slávnostného kazateľa prijal vdp. Vladimir Bolibruch, kaplán z Levoče. Vo fotogalérii prinášame zopár záberov z tejto slávnosti >>>>
19. 04. 2012 | Historické osobnosti spojené s našou farnosťou
Tento mesiac spomíname výročie smrti troch veľmi významnych osobnosti z minoritskej rehole, ktoré sú spojené s našou štvrtockou farnosťou.   13. apríla 1900 zomrel v Spišskom Štvrtku P. Alfonz Tomáš Gmitter   - pochádzal z Bardejova. Pred vstupom do rehole študoval v diecéznom gymnáziu v Jágri, kde aj vstúpil do nášho rádu. Po vysviacke pôsobil v rôznych kláštoroch našej minoritskej provincie ako kaplán alebo učiteľ. V roku 1870 odišiel do Ríma za spovedníka baziliky sv. Petra. Po troch rokoch sa vrátil späť do Uhorska, kde pôsobil ako predstavený kláštorov vo Veľkej Bani, Miškovci a Sp. Štvrtku, kde pôsobil 24 rokov. Počas obdobia, keď bol gvardiánom v Sp. Štvrtku bola obnovená kaplnka Zápoľských, ktorá v roku 1869 vyhorela. Zomrel ako 69 ročný, je pochovaný pri kostole v Spišskom Štvrtku.     18. apríla 1693 zomrel v Levoči P. Ján Reggiani a San Felice – pochádzal z Talianska, bol členom Bolonskej provincie. Je považovaný za druhého zakladateľa našej rehoľnej provincie na území Slovenska. Bol provinciálom a zodpovedným za bratov, ktorí boli misionármi na našom území. Ako misionár pracoval vyše  28 rokov. Bol prvým gvardiánom v Sp. Štvrtku, a neskôr v Levoči. Na začiatku vzniku provincie bol taktiež aj formátorom novicov a bohoslovcov rehoľnej provincie. V Ríme a vo Viedni sa tešil veľkej popularite, pretože bol aj poradným teológom rímskeho kardinála Karola Caraffu. Tu mal príležitosť spoznať aj jeho mladšieho brata, slávneho viedenského generála Antona Caraffu, ktorý ho na viedenskom dvore predstavil cisárovnej Eleonóre a cisárovi Leopoldovi I. Vďaka týmto známostiam a zväzkom urobil v záujmoch misie veľmi veľa. S boľavým srdcom musel vidieť, koľko obetí musia priniesť uhorskí rehoľní bratia za zblúdené duše. Hneď na začiatku jeho vedenia zomrel mučeníckou smrťou P. Eustach  Wladislawski, ktorého protestanti najskôr nemilosrdne zbili a potom zahrdúsili. P. Reggiani sa pustil s veľkou horlivosťou k práci na obrátení slovenských kalvínov. Aby posilnil misiu získal 11. 2. 1668 od spišského zemepána grófa Františka Csákyho kaplnku Zápoľských v Spišskom Štvrtku, pri ktorej zriadil misijné centrum. Ako vynikajhúci rečník a spisovateľ sa podujal na boj s kacírmi, prechádza dedinami spolu so šíriteľmi viery a tisíce protestantov, kalvínov, anabaptistov a kacírov obrátil na katolícku vieru. Výsledky jeho činnosti sú zaznamenané v Kongregácií Propaganda Fide. Leopold I. vo všetkom podporoval rehoľnú provinciu, čo je aj pochopiteľné, lebo rehoľníci okrem apoštolskej činnosti sa usilovali aj o opätovné nastolenie vnútorného pokoja v krajine. Právom teda dúfal, že sa rozširovaním a posilňovaním katolíckej viery získajú dôležité stanice. Rehoľa získala kostol a farnosť spolu aj s príjmami v Spišskom Štvrtku, čo bolo pre šíriteľov viery veľkou pomocou. V roku 1673 P. Reggiani získal špitálsky kostol v Prešove, čím sa začala slávna budúcnosť rehoľného domu v Prešove, ktorého kňazský seminár „Studium Generale“ dal reholi známych mužov, ktorí neskôr pôsobili aj na teologickej fakulte. Samozrejme P. Reggiani zriadil v Prešove aj misijnú stanicu. Pod jeho vedením sa mohla začať intenzívnejšia práca, za ktorú rehoľa zaplatila bolesťou a krvavými obetami. Za P. Jána Reggianiho zažila vnútrouhorská misia svoje najkrajšie časy. V tejto dobe musela rehoľná provincia priniesť mnohé obety a znášať veľa utrpenia, ale práve tým potvrdila svoju životaschopnosť, lebo za cenu obetí ukázala, že je ustanoviteľkou a uskutočňovateľkou záchrany kresťanstva v Uhorsku. P. Reggiani Zomrel vo veku 67 rokov.     19.  apríla 1780 zomrel v Spišskom Štvrtku P. Serafín Štefan Bossányi – narodil sa na Orave, v obci Podvlk. Bol náboženský spisovateľ, kazateľ, prírodovedec.  Pochádzal zo slovenskej obce na území dnešného Poľska z rodiny z chudobného zemana. Filozofiu a teológiu vyštudoval v Prešove. Za kňaza bol vysvätený r. 1737. Dosiahol doktorát filozofie i doktorát posvätnej teológie. Pôsobil ako profesor filozofie. Bol misionárom na hornej Orave (1739-1748), na Spiši a v Liptove (od r. 1749), potom na území celého Slovenska (od r. 1777). Kázal po slovensky a po nemecky. Napokon vypomáhal v pastorácii v spišskej obci Odorín. Patril k najvzdelanejším rehoľníkom svojej doby na Slovensku. Vynikal v prírodných vedách, menovite v astronómii a geometrii.      Dve knihy, ktoré napísal a vlastnoručne ilustroval, však ostali v rukopise. Jednu venoval kultúrnym a historickým údajom, druhú astronómii a jej praktickému uplatneniu. Tlačou vyšlo niekoľko jeho rozpráv náboženského rázu: Solitudo seraphica... (Serafínska samota..., Jáger 1758), Exercitia sacra (Duchovné cvičenia, Košice 1769), spevníky, ale najmä kázne Sermones catechetici... (Katechetické kázne.... Jáger 1758), Sermones Mariani... (Mariánske kázne..., Jáger 1769), Sermones funebres... (Pohrebné kázne..., Vacov 1772), Sermones catechetico-doctrinales... (Katecheticko náučné kázne..., Vacov 1783, 1786). Významné je jeho dielko Hwezdičky Katolícke (Košice 1766). Bola to modlitbová i poučná knižka s vysvetlenou vieroukou a mravoukou, askézou a mystikou, s konkrétnymi návrhmi nábožnosti, zavŕšenej v bohoslužbe Cirkvi a v životnej praxi. Písal v silne slovakizovanej češtine, ale aj po latinsky a po nemecky. No v intelektuálnych katolíckych kruhoch východného Slovenska pripravil priaznivú pôdu pre presadenie bernolákovskej slovenčiny.  P. Bosaányi zomrel vo veku 72 rokov.  
08. 04. 2012 | Veľkonočný pozdrav
    ... lebo On žije  a kraľuje  na veky vekov.....         Radosť z Kristovho zmŕtvychvstania, silu, ktorá pramení z istoty, že On žije, odvahu, pretože On je s nami Vám prajú     Bratia minoriti zo Spišského Štvrtku  
01. 04. 2012 | Poriadok bohoslužieb na Veľkonočné trojdnie
   SPIŠSKÝ ŠTVRTOK Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod. Veľký piatok: 8.00 spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola. V kostole začiatok Novény  pred sviatkom Božieho milosrdenstva 15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 24.00 hod. Biela sobota: 8.00 vyloženie Sviatosti oltárnej a spoločná modlitba ranných chvál a posvätného čítania. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe. Ružencové bratstvá prosíme, aby zabezpečili modlitbovú službu pri Božom hrobe.                         15.00 modlitba Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva                         20.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod. Požehnanie jedál: v nedeľu ráno o 7.00 hod a po sv. omši o 8.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omše o 8.00 a 11.00 hod.         DLHÉ STRÁŽE Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 22.00 hod. Veľký piatok: 13.30 krížová cesta od Domu smútku do kostola.             V kostole začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                         15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota:  9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 20.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 8.15 sv. omša. Po sv. omši bude požehnanie jedál.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 8.15 hod.           DRAVCE: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omšu na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.30 hod. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta a po nej začiatok Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva.                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.15 hod.   Biela sobota: 9.00 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe 20.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: 9.30 sv. omša Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.00 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.       BUKOVINKA: Zelený štvrtok: 18.00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti do 21.30 hod. Veľký piatok: 14.00 krížová cesta                          15.00 obrady Veľkého piatku a poklona pri Božom hrobe do 22.00 hod. Biela sobota: 9.30 vyloženie Sviatosti oltárnej. Celý deň pokračuje poklona pri Božom hrobe.             20.00 obrady Veľkonočnej vigílie. Prosíme, aby ste si na obrady Bielej soboty priniesli so sebou aj sviece k obnove krstných sľubov. Veľkonočná nedeľa: sv. omša o 9.30 Požehnanie jedál: na Veľkonočnú nedeľu 7.30 hod.   Veľkonočný pondelok: sv. omša o 9.30 hod.    
06. 03. 2012 | Miništrantský prázdninový výlet
  V priebehu jarných prázdnin od utorka do soboty sa naši miništranti išli rekreovať s pátrom Michalom do Zakopaného. Užili si kopu snehu, ozajstnú goralskú atmosféru tohto tatranského mesta a jednoducho pohodu prázdnin. Zopár fotiek nájdete tu>>>>>
22. 02. 2012 | Evanjelizácia pre birmovancov
  11. februára popoludní v našom štvrtockom kostole bolo hlučno. Totižto už v piatok večer k nám prišli mladí z našej minoritskej fanosti v Bratislave - Karlovej Vsi. No hlučno nebolo pretože Karloveská mládež je hlučná, ale pretože mali program pre našich birmovancov. Prihovorili sa im spevom, hudbou a v scénkach, hovorili o dôležtiosti spoločenstva, o viere v Ježiša, o nesprávnych predstavách o Bohu a o Ježišovej láske k nám. Potom sme sa mu všetci poklonili počas adorácie. Na druhý deň sme ešte bratislavskú mládež mohli počuť a vidieť na sv. omši o 11.00 hod. V apríli prídu k nám zas, ale vtedy už budú chcieť zapojiť do spevu a hry našu mládež, takže je sa na čo tešiť. Fotky si môžete pozrieť tu>>>
13. 02. 2012 | Deň chorých v našej farnosti
  V sobotu 11. februára sme v Cirkvi prežívali 20. svetový deň chorých. Z tejto príležitosti, ako každý rok, v priestoroch Kultúrneho domu sa konala sv. omša pre chorých našej farnosti pri ktorej bola chorým vysluhovaná Sviatosť pomazania chorým. Sv. omšu slúžil a veriacim sa prihovoril P. Michal Jednoróg. Po sv. omši vďaka štedrosti Obecného úradu bolo malé pohostenie pre všetkých zúčastnených. Niekoľko fotiek z tejto údalosti si môžete prezrieť tu>>> 
30. 01. 2012 | Detský karneval
 58! Taký počet deti v maskách sa bavilo na našom farskom detskom karnevale, ktorý bol v nedeľu 29. januára v priestoroch štvrtockého Kultúrneho domu. Program im pripravili naše animátorky Dana a Eva v spolupráci so svojimi mladšími kamarátkami. Na začiatku sa nám predstavili deti z miestneho detského súboru Nezábudka pod vedením pani učiteľky Lesičkovej. Potom už všetci len tancovali, porota vyhodnocovala masky (čo nebolo jednoduché pri tak veľkom počte) a medzi tým ešte boli pre deti pripravené nejaké hry. Porota (v zložení farár, starosta a tri mamičky) odmenila 20. deti. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sa karneval mohol uskutočniť (Obecnému úradu - a jeho zamestnancom, animátorkám, mamičkám a oteckom, mladým ochotným pomôcť). Fotky si môžete pozrieť v našej fotogalérii.
28. 01. 2012 | Zoznam deti pokračujúcich v príprave na Prvé sv. prijímanie v Spišskom Štvrtku
3. A   1.    Bajtoš Branislav 2.    Bajtoš Sebastián 3.    Bajtošová Vanesa 4.    Duľa Peter 5.    Mirga Denis 6.    Mirgová Ivana 7.    Pechová Lenka 8.    Porembová Dominika 9.    Šarišský Adam 10.     Ščuka Matúš 11.     Toporcer Dominik 12.     Toporcerová Lea 13.     Zummer Timotej   3. B   1.    Dzurila Peter 2.    Gáborová Jana 3.    Gáborová Júlia 4.    Javorská Viktória 5.    Kora Kevin 6.    Mirga Rastislav 7.    Mirga Zdenko 8.    Kroščenová Adela 9.    Mirgová Kristína 10.     Mirgová Mária 11.     Polláková Gabriela 12.     Toporcer Adrián 13.     Tripšanská Sofia    4. A Mirgová Vanesa   4. B Korová Andrea
28. 01. 2012 | 4. farský ples
 V sobotu 21. januára sa už štvrtý raz v našej farnosti uskutočnil Farský ples. Tentokrát v Kultúrnom dome v Spišskom Štvrtku. Záujem bol veľký a organizátori pochýbovali či sa skutočne všetci zmestia a či ešte zostane nejaké miesto na tancovanie, ale keďže dobrých ľudí sa všade veľa zmesti, tak sa to podarilo. Tento rok všetkých účastníkov plesu vítali pri vstupe členovai Folklórneho súboru Štvrtočan, ktorí zároveň uviedli tento ples svojim vystúpením. Všetkým sa páčilo, len škoda, že to bolo tak krátke. Ples pokračoval a všetci sa dobre zabávali. Okolo polnoci začala tombola v ktorej bolo možné vyhrať niečo spomedzi vyše štyridsiatich cien. Výťažok z tejto tomboly podporí náš letný detský tábor. Už teraz v mene deti ďakujeme. Zopár fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii. A už teraz sa určite všetci tešia na budúci rok. Teraz bude zas rad na Lengvartčanov.
11. 01. 2012 | Miništrantský turnaj v air-hokeji
30.-31.12.2011 v pastoračných priestoroch v Spišskom Štvrtku sa uskutočnil miništrantský turnaj v air-hokeji. Úlohy rozhodcu sa ujal P. Róbert Gajderus, ktorý "posviatkový" čas trávil v našej rehoľnej komunite. V turnaji miništranti hrali systémom "každý s každým". Do finále sa dostali dvaja najlepší hráči:  Lukáš Knapík a Alex Grečko. Vyhral Lukáš Knapík. Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotiek z tejto udalosti. >>>>>
29. 12. 2011 | Jasličkové pobožnosti v Dravciach a Spišskom Štvrtku
  Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra niektoré deti našej farnosti pripravili tzv. "Jasličkové pobožnosti". Z príležitosti osláv narodenia Ježiša Krista nám predstavili o tom zvesť na svoj spôsob. Tu nájdete aj fotogalérie z fotkami z týchto pobožnosti. >>>
25. 12. 2011 | Poriadok koledy
    SPIŠSKÝ ŠTVRTOK   27.12.2011 utorok od 15.00 hod. Partizánska, Jarná, Osloboditeľov                                                                  28.12.2011 streda od 15.00 hod. 1. kňaz Javorová, Poľná, Sadová, Ku Kremni, Majerická                                          2. kňaz Nová, Zelená, Lúčna                                                                                      29.12.2011 štvrtok od 15.00 hod. 1. kňaz Školská, Rínok, Tatranská, Krátka, ČSĽA, Záhradná                                   2. kňaz Vysoká, Potočná, Mlynská                                                                             30.12.2011 piatok od 15.00 hod. 1. kňaz Cintorínska, Obrancov mieru (celá), Družstevná                                           31.12.2011 sobota o 8.00 hod. Kláštor, DSS, Obecný úrad                                                                            o 9.30 hod. Mečedeľovce                                                                                BUKOVINKA 30. 12. 2011 (piatok) od 15.00 hod.                                                              DLHÉ STRÁŽE 27. -28. 12. 2010 (utorok, streda) od 15.00 hod.                  DRAVCE 29. – 30. 12. 2010 (štvrtok, piatok) od 15.00 hod.                                      
24. 12. 2011 | Koledovanie Dobrej Noviny
  Tento rok deti v Spišskom Štvrtku v pondelok 26. decembra budú v rámci koledníckej akcie Dobrá novina koledovať, teda navštevovať naše domácnosti a zvestovať nám narodenie Krista pričom budú zbierať finančné prostriedky pre deti v Afrike. Podrobnosti sú na výveske. Je možnosť pri tej príležitosti zbaviť sa, ak niekto ešte má, starých slovenských korún, pretože kolednici ich budú zbierať a tak získané prostriedky tiež využijú pre pomoc Afrike. V rámci projektu Dobrej Noviny sa podporí  výstavba nového detského oddelenia v Južnom Sudáne. Z verejnej zbierky 17. ročníka podporí Dobrá novina aj ďalšie projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande. Celkový počet podporených projektov bude závisieť od vykoledovanej sumy. Koledovanie začne o 14.00 hod. Pôjdu dve skupiny: ·         1. skupina pôjde na tieto ulice: ČSĽA, Záhradnú, Partizánsku, Poľnú, Osloboditeľov, Krátku, Cintorínsku, Obrancov mieru, Školskú ·         2. skupina pôjde na tieto ulice: Sadovú, Ku Kremni, Osloboditeľov, Novú, Zelenú, Lúčnu, Družstevnú, Vysokú, Potočnú, Mlynskú Prijmime týchto malých koledníkov a svojou štedrosťou podporme charitné projekty v Afrike.  Viac informácií o tomto projekte nájdete na tejto stránke: www.dobranovina.sk/projekty_dn/o-projektoch-17-rocnika-dn/
24. 12. 2011 | Poriadok bohoslužieb na vianočné sviatky
    Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka Nedeľa  25. 12.2011 Slávnosť Narodenia Pána   8.00 11.00 15.00 jasličková pobožnosť       9.30 14.00 jasličková pobožnosť     8.15     9.30 Pondelok 26. 12. 2011 Sv. Štefana, prvého mučeníka   8.00 11.00     9. 30   8.15     9.30 Utorok 27. 12. 2011 Sv. Jána, apoštola, sviatok   8.00   8.00               Streda 28. 12. 2011 Svätých neviniatok, mučeníkov, sviatok     8.00           8.00     Štvrtok 29. 12. 2011 Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka     8.00       8.00         Piatok 30. 12. 2011 Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok     8.00   8.00       Sobota 31. 12. 2011   17.00 Po omši ďakovná pobožnosť a adorácia do 21.00 hod.     15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   17.00 Po omši ďakovná pobožnosť   15.30 Po omši ďakovná pobožnosť   Nedeľa 1. 1. 2012   Prvá nedeľa po Narodení Pána Slávnosť Panny Márie Bohorodičky     8.00 11.00     9.30   8.15   9.30  
18. 12. 2011 | Mons. Štefan Sečka v Spišskom Štvrtku
 V nedeľu 18. decembra 2011 náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka navštívil svoju rodnú obec Spišský Štvrtok a slúžil sv. omšu vo farskom kostole. Predchádzajúcu nedeľu sa stretol so svojimi spolufarníkmi vo filiálkach v Dravciach a Dlhých Strážach. Túto nedeľu počas sv. omše sa najprv stretol s veriacimi v Bukovinke a potom v štvrtockom kostole. Fotogalériu z tejto udalosti nájdete tu.
12. 12. 2011 | Roráty
  Je v Cirkvi zvykom v období adventu sláviť tzv. roráty, teda ranné sv. omše pred svitaním ku cti Panny Márie. Rorátmi sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča v tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie. Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Keďže je to pekná tradícia a mnohí z farníkov vyjadrovali túžbu sa k nej vrátiť, rozhodli sme sa takéto sv. omše slúžiť v Spišskom Štvrtku o 7.00 hod. ráno. Pozývame všetkých k účasti tento týždeň pondelok až štvrtok a celý budúci týždeň. Práve preto, že si to vyžaduje obetu, lebo je potrebné skôr vstať, aby sme stíhali ostatné svoje povinnosti, účasť na tejto sv. omši určite prinesie mnoho Božích milosti.     
12. 12. 2011 | Relikvie sv. Cyrila - Fotogaleria
 fotky nájdete tu
11. 12. 2011 | Predvianočná spoveď !!!
   Milí farníci, využíte príležitosť k sv. spovedi pred vianočnými sviatkami. Sv. spoveď bude v našej farnosti 16. decembra v piatok. Spovedať sa bude: v Spišskom Štvrtku: 8.00 - 9.00 hod. a 14.00 - 17.00 hod. v Dravciach a Dlhých Strážach: 14.30 - 17.00 hod. v Bukovinke: 16.00 - 17.00 hod.
03. 12. 2011 | Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti
  Bratia a sestry, určite viete, že po celom Slovensku putujú tento rok relikvie sv. Cyrila v rámci prípravy na jubilejný rok 2013 zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Tento týždeň tieto relikvie budú v našom levočskom dekanáte a v sobotu v našej farnosti. V sobotu 10. decembra o 8.00 hod. v kostole v Spišskom Štvrtku bude slávnostné privítanie a uvedenie týchto relikvií. Pozývame všetkých k účasti na obrade uvedenia relikvií a ich uctenia. Po celý deň relikvie budú vystavené k úcte veriacich vo farskom kostole v Spišskom Štvrtku a večer o 18.00 hod. bude slávnostná sv. omša ku cti sv. Cyrila a Metoda. V kázni sa nám prihovorí hrabušický pán farár Pavol Kula.
03. 12. 2011 | Otec biskup s návštevou u nás
Náš diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka, tak ako sľúbil, chce navštíviť svoju rodnú farnosť a spolu s nami prežívať nedeľnú sv. omšu. Preto na budúcu nedeľu 11. decembra bude slúžiť sv. omšu v Dravciach o 9.30 a v Dlhých Strážach o 11.00 hod. Na ďalšiu nedeľu  bude slúžiť v Bukovinke o 9.30 a v Spišskom Štvrtku o 11.00 hod. Pozývame všetkých k účasti na týchto sv. omšiach, aby sme spoločne pogratulovali Otcovi biskupovi k jeho menovaniu na diecézneho biskupa a v spoločnej modlitbe vyprosovali mu k tejto službe hojnosť Božích milosti.
29. 11. 2011 | Deviatnik pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Pozývame na spoločnú modlitbu deviatnika pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie do kostola v Spišskom Štvrtku počas večerných sv. omší (v nedeľu počas popoludňajšej pobožnosti). Mariánskymi kázňami sa nám prihovára P. Michal Jednoróg.  
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu