Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

24.7. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
25. 7. 2016
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok 
 
 
 
8.00
Za ++ rodičia Štefan a Mária a ++ z rodiny
 
 
 
 
           
 
 
 
           
19.00
Na úmysel           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut              
26. 7. 2016
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
 
 
omša nebude
           
   
 
 
19.00       
Za  ++ členky nočnej poklony
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
 
 
27. 7. 2016 
Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 
Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa, (2002).
 
 
18.00
Za ++ rodičov Lesičkových a Surových
 
 
                   
 
omša nebude
 
Št
 
 
 
          
 
28.7.2016
           
 
 
 
                      
 
omša nebude
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00
Za ++ rodinu Kopaničákovú a Strážikovú
 
 
 
Pi
29. 7. 2016
Sv. Marty, spomienka 
 
 
18.00
Za ++ Jakub a Daniela
 omša nebude
           
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
So
 30. 7. 2016
 
 
 
18.00 Dom nádeje
Za ++ Ondrej Petrovič
 
 15.00 sobášna
 Tomáš Škovira
Dominika Gajdošová
 
 
 
 
 
           
 
Ne
 31. 7. 2016
                        
  
 
Osemnásta nedeľa
v cezročnom období
 
           
 
8.00
Za veriacich farnosti
 
11.00
Poďakovanie za 45. rokov manželstva s prosbou o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov spoločného života
           
 
 
 
 
 
9.30
Za ++ Ján a Mária
 
 
 
 
 
 
8.15
Za ++ Tomáš a Johana Kopaničák
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za ++ bratia Michal František, Stanislav
                           
 
 
 
 
    
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Ružencové bratstvo Vás pozýva na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek na budúcu nedeľu popoludní o 14.00 hod.
2.      Oznamujeme veriacim našej farnosti, že je objednaný autobus do LITMANOVEJ na 5.augusta 2016. Záujemcovia sa hláste u Márii Toporcerovej a Márii Bajtošovej.
 
Lektorská služba:
Ľuboš Bajtoš, Anna Brozáková, Kristína Slaninová
 
Upratovanie kostola:
Jarmila Javorská č.d. 314, Ružena Javorská č.d 315, Zuzana Javorská č.d. 315, Františka Rusnáková č.d. 316, Katarína Dudášová č.d. 316, Mária Šterbáková č.d. 317.
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Ján Šandor, syn Františka a Kataríny bývajúci v Bystranoch a Silvia Mirgová, dcéra Petra a Marty, bývajúca v Spišskom Štvrtku, ohlasujú sa druhý a posledný raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Dlhé Stráže:
 
Lektorská služba:  
Monika Bendžalová, Mária Jurčíková, Dominika Lojková
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Peter Petrek, syn Stanislava a Bernardíny, narodený v Levoči, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a Mária Gibalová, dcéra Františka a Márie, narodená v Levoči, bývajúca v Dlhých Strážach, ohlasujú sa druhý raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Dravce:
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Jozef Zumer, syn Jozefa a Márie, narodený v Levoči, bývajúci v Dravciach a Alena Tučeková, dcéra Pavela a Aleny, narodená vo Zvolene, bývajúca vo Zvolene, ohlasujú sa prvý raz.
·         Tomáš Škovira, syn Rudolfa a Anny, narodený v Levoči, bývajúci v Dravciach a Dominika Gajdošová, dcéra Vladimíra a Magdalény, narodená v Levoči, bývajúca v Dravciach, ohlasujú sa tretí raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Bukovinka:
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Peter Petrovský, syn Františka a Márie, narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vlkovej a Monika Bineková, dcéra Dušana a Žofie, narodená v Levoči, bývajúca v Bukovinke, ohlasujú sa druhý raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

19. 12. 2015

Koleda »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu