Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Druhá veľkonočná nedeľa
Božieho milosrdenstva

23.4. 2017

  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
24. 4. 2017
 sv. Juraja, mučeníka, slávnosť patróna kostola Dlhé Stráže
 

 
 
 
 
 
 
 
  
omša nebude
 
 
 
19.00
Poďakovanie Pánu Bohu za potrebné milosti a požehnanie
 
 
 
 
 
Ut              
25. 4. 2017
sv. Marka, Evanjelistu, sviatok 
18.00
Za ++ Katarína, Ernest a Jozef
 
                      
19.00
Za + Vierka Oravcová
 
 
 
 
 
 
St
 
26. 4. 2017 
 
         
18.00
Za + Emil Staš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
19.00
Za ++ Mária, František a Petronela
 
 
 
Št
 
 
 
 
 
 
27. 4. 2017
 adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod.
 
 
 
 
           
18.00
Za + Mária Bajtošová
 
 
 
 
 
19.00
Za ++ Ján a Mária Polák a ich rodičia
 
 
                       
 
 
 
 
Pi
 
 
 
 
28. 4. 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 sobášna
Stanislav Pekarčík
Katarína Kubičárová
 
18.00
Za + Štefan Dunčko
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00
Za + Stanislav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So
 
 
 29. 4. 2017
sv. Kataríny Sienskej,
panny a Učiteľky Cirkvi, patrónky Európy,
sviatok
 
 
 
           
 
 
18.00 Dom nádeje
Za + Emília Kniznerová
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Tretia
veľkonočná nedeľa 
 
30. 4. 2017
                        
  
 
Odpustová slávnosť
sv. Juraja
Dlhé Stráže 
 
 
 
 
8.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 65 rokov
 
11.00
Za + Ladislav Petrovič
 
 
           
 
 
9.30
Za ++ Margita a František Špener
 
 
 
 
           
 
11.00
Za veriacich farnosti
 
 
 
 
          
 
 
9.30
Za Božie požehnanie pre všetkých neprajníkov
 
 
 
 
1.    V našej farnosti sa vyzbieralo na „Boží hrob“: 1.382,19 €. (Sp. Štvrtok: 830,- €; Dl. Stráže: 131,10,- €; Dravce: 301,09,- €; Bukovinka: 120,- €). Pán Boh zaplať. Peniaze boli odoslané.
2.    Stretnutie birmovancov bude v sobotu o 10.30 hod. v pastoračnej miestnosti na fare v Sp. Štvrtku. Účasť je povinná.
3.    Úplné odpustky Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole, alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu bude dnes popoludní o 15.00 hod.
2.    Deti pozývame na sv. omšu v stredu. Birmovancov vo štvrtok.
 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Tomáš Bajtoš, syn Dušana Bajtoša a Anny rod. Jakubcovej, narodený v Poprade, bývajúci v Poprad-Sp. Sobota a Ľuboslava Lačná, dcéra Ľuboslava Lačného a Gabriely rod. Petríkovej, narodená v Poprade, bývajúca v Spišskom Štvrtku, ohlasujú sa druhý raz.
·         Ondrej Klimo, syn Ondreja Klima a Heleny rod. Kovalčíkovej, narodený v Poprade, bývajúci v Poprade a Viera Javorská, dcéra Jána Javorského a Márie rod. Toporcerovej, narodená v Levoči, bývajúca v Spišskom Štvrtku, ohlasujú sa druhý raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
Lektorská služba:
Anna Bajtošová, Eva Bajtošová, Kamil Oravec
 
 
 
Upratovanie kostola:
Jana Bajtošová č.d. 151, Lýdia Mirgová č.d. 180, Lucia Zumerová č.d. 181, Iveta Javorská č.d. 182, Mária Javorská č.d. 186.
 
 
Dlhé Stráže:
 
1.      Sviatok patróna kostola sv. Juraja, mučeníka oslávime zajtra sv. omšou o 19.00 hod.
2.      Odpustová slávnosť bude na budúcu nedeľu 30. apríla o 11.00 hod.
 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Peter Faltín, syn + Štefana Faltína a Márie rod. Siskovej, narodený v Levoči, bývajúci v Dlhých Strážach a Diana Gregoríková, dcéra Ľubomíra Gregoríka a Valérie rod. Rajčuľovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Harichovciach, ohlasujú sa druhý raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
Lektorská služba:
 
Pondelok slávnosť sv. Juraja
 
 
Nedeľa – odpustová slávnosť
 
 
 
Dravce:
 
 
 
 
 
Bukovinka:
 
 
 
       
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu