Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

 Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
  17.9.2017
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
18. 9. 2017
 
 
 
 
 
 
 
  
 8.00 !
Na úmysel
 
 
 
 
 
 
 
18.00 !
Za ++ rodičia Michal a Mária Bonk a + Ján Bendžala
 
 
 
Ut              
19. 9. 2017
 
 
 
omša nebude
 
 
                      
 
18.00 !
Za + Anna Špenerová
 
 
 
 
 
 
St
 
20. 9. 2017 
sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,
spomienka 
18.00
Za + Mária Bajtošová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omša nebude
 
 
 
 
Št
 
 
 
 
 
 
21. 9. 2017
sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
 
adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod.
18.00
Za + Ján Guza
 
 
 
 
 
omša nebude
 
 
 
 
 
 
Pi
 
 
 
 
22. 9. 2017
 
 
18.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Františku a jej rodinu
 
 
 
 
19.00
Za ++ Mária a Michal Zumer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So
 
 
 23. 9. 2017
 sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
 
 
 
         
 
 
18.00 Dom nádeje
Za + Emília Kniznerová
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Dvadsiata piata nedeľa
v cezročnom období 
24. 9. 2017
 

                           
 
 
 
 
 
8.00
Poďakovanie za Božie milosti a dary, prežité roky a Božie požehnanie pre manželov 50. výročie manželstva
 
11.00 
Za + Emil Staš
 
 

 
 
           
 
 
9.30
Za ++ Jozef a Justína Gibala
 
 
 
 
           
 
8.15 
Za zdravie rodiny Tomečkovej
 
 
 
 
          
 
 
9.30
Za veriacich farnosti
 
 
 
1.     Zvonček z dnešnej nedele sa odosiela na Diecézny katechetický úrad.
2.     Na budúcu nedeľu pozývame členov Rytierstva Nepoškvrnenej na sv. omšu o 10.00 h. na Spišský hrad.
 
Spišský Štvrtok:
 
1.     Sv. omša za účasti detí bude v stredu o 18,00 hod. Pozývame všetky deti našej farnosti. Pre deti, ktoré sa tento rok prihlásili na prípravu k slávnosti prvého sv. prijímania, tieto sv. omše sú povinné, ako súčasť prípravy. Povinná účasť detí na sv. omši je samozrejme každú nedeľu a prikázaný sviatok.
2.     Pozývame na púť do Turzovky 25. 9. 2017. Záujemcovia sa môžu hlásiť u pani Márie Toporcerovej z ulice Záhradnej.
 
Lektorská služba:
Anna Brozáková, Kristína Slaninová, Jana Kukurová
 
Upratovanie kostola:
Mária Majcherová, Mária Remiášová, Kvetoslava Gancarčíková. Emília Oravcová, Cecília Ungerová, Miroslava Stašová.
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·        Matej Marušinský, syn rodičov + Jozefa a Zlatuše rod. Javorskej, narodený v Levoči, bývajúci v Sp. Štvrtku a Nikola Kovalčíková, dcéra rodičov Františka a Aleny rod. Fifíkovej, narodená v Poprade, bývajúca vo Švábovciach, ohlasujú sa druhý raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
Dlhé Stráže:
 
1.     V pondelok bude zápis detí tretieho ročníka ZŠ k príprave na prvé sv. prijímanie. Zápis začína sv. omšou o 18.00 hodine. Pozývame deti v sprievode rodičov. 
 
Lektorská služba:  
Anna Kováčová, Lívia Lorková, Slavomíra Bendžalová
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·        Lukáš Tomečko, syn rodičov Mariána a Márie rod. Muchovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bratislave a Anna Andrášová, dcéra rodičov Františka a Viery rod. Pitoňákovej, narodená v Kežmarku, bývajúca v Ľubici, ohlasujú sa druhý raz.
·        Tomáš Rerko, syn rodičov Milana a Marcely rod. Grečkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Smižanoch a Júlia Gibalová, dcéra rodičov Štefana a Evy rod. Saterovej, narodená v Levoči, bývajúca v Dl. Strážach, ohlasujú sa prvý raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
Dravce:
 
1.     V utorok bude zápis detí tretieho ročníka ZŠ k príprave na prvé sv. prijímanie. Zápis začína sv. omšou o 18.00 hodine. Pozývame deti v sprievode rodičov. 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·        Peter Dlouhý, syn rodičov Petra a Anny rod. Budzovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bugľovciach a Adriana Tkáčová, dcéra rodičov Dušana a Márie rod. Galajdovej, narodená v Levoči, bývajúca v Dravciach. Ohlasujú sa tretí raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Bukovinka:
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·        Ján Kolcun, syn rodičov Jozefa a Anny rod. Toporcerovej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Levkovciach a Mária Dunajčanová, dcéra rodičov Šimona a Márie rod. Bonkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Bukovinke, ohlasujú sa tretí raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu