Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Dvadsiatadruhá nedeľa v cezročnom období

28.8. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
29. 8. 2016
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
 
 
 
 
 
8.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Mišku, pri píležitosti 20. nar.
 
 
 
 
 
 
           
17.00 spoveď
19.00
Za + Jozef Šarišský
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut              
30. 8. 2016
 
 
 
18.00
Za + Vladimír a ++ z rodiny Toporcerovej
           
   
 
17.00 spoveď
19.00
Za ++ Ján a Mária Jurčík
           
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
 
 
31. 8. 2016 
Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 
 
 
18.00
Za ++ Ján, Mária, sestrička Anastázia a súrodenci Anna, Jozef, Ján
 
 
                   
 
18.15 spoveď
19.00
Za + Rudolf Paločaj
 
 
Št
 
 
 
          
 
1.9.2016
Prvý štvrtok
Adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod. 
 
 
 
                      
 
 
18.00
Za nové kňazské a rehoľné povolania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omša nebude
 
 
 
Pi
2. 9. 2016
Prvý piatok 
 
 
18.00
Za všetkých, ktorí prijali obraz Milosrdného Ježiša v mesiaci august
19.00
Za ++ Pavlína, Pavol a Ján Glodžák
                       
 19.00
Za ++ Katarína a Jozef Strážik
 
 
 
 18.00
 Za ++ Jozef a Mária Dunajčan a brat Jozef
           
 
 
 
So
 3. 9. 2016
Prvá sobota
sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 
           
8.00 fatimská
Za + Štefan Roth
 
18.00 Dom nádeje
Za veriacich farnosti
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 4. 9. 2016
                        
  
 
Dvadsiata tretia nedeľa
v cezročnom období
 
 
 
           
 
8.00
Za + Jozef Bajtoš - výročná
 
11.00
Poďakovanie Pánu Bohu a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu pri príležitosti 50. výr. sobáša
           
 
 
 
 
 
9.30
Za + Ján Gibala
 
 
 
 
 
 
8.15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a jeho rodinu
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za jednotu a požehnanie manželov
 
 
 
 
 
 
1.      Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spoveď bude nasledovne.
 
Spišský Štvrtok: Spoveď bude v utorok až vo štvrtok od 17.00 hod., a v piatok od 16.00 hod.. Chorých v domácnostiach navštívime v piatok v dopoludňajších hodinách.
 
Dlhé Stráže: Spoveď bude v pondelok od 17.00 hod. Chorí od 16.00 hod.
 
Dravce: Spoveď bude v utorok od 17.00 hod. Chorí od 16.00 hod.
 
Bukovinka: Spoveď bude v stredu od 18.15 hod. Chorí od 17.00 hod.
 
Povzbudzujeme k spovedí deti a mládež, aby začali školský rok s Božou milosťou a požehnaním.
 
2.      Veni Sancte, slávnostná sv. omša pre žiakov, študentov, učiteľov na začiatok nového školského roku s prosbou o potrebné milosti a Božie požehnanie bude na budúci pondelok 5. septembra o 8.00 hod. v kostole v Spišskom Štvrtku.
 
Časopis Rebrík
 
Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl.
Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
 
Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle
02/20 44 52 53.
 
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Fatimskú pobožnosť pripraví spoločenstvo Obnovy v Duchu Svätom.
 
2.      Do pozornosti dávam Púť Rómov do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch v sobotu 3. septembra. Program púte je na výveske. Povzbudzujeme k účasti. Prihlásiť sa treba u pani Márie Bajtošovej. Púť z našej farnosti bude sprevádzať P. Marek.
 
 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
 
·      Matúš Šefčík, syn Jozefa a Jany, narodený v Humennom, bývajúci v Humennom a Veronika Sosková, dcéra Jána a Anny, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Štvrtku, ohlasujú sa tretí raz.
 
·      Michal Ševčík, syn Dušana a Marty, narodený v Topoľčanoch, bývajúci v Ľudaniciach a Anna Novotná, dcéra Antona a Anny, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Štvrtku, ohlasujú sa tretí raz.
 
·      Marek Slebodník, syn Štefana a Márie, narodený v Levoči, bývajúci v Sp. Štvrtku a Miroslava Dutková, dcéra Miroslava a Janky, narodená v Krompachoch, bývajúca v Sp. Vlachoch, ohlasujú sa prvý raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Lektorská služba:
 
Klára Lesičková, Anna Bajtošová, Eva Bajtošová
 
 
Upratovanie kostola:
 
Marta Dunčková č.d. 469, Viera Javorská č.d. 482/2, Ľuba Javorská č.d. 482/1, Anna Lesičková č.d. 415, Lívia Melišová č.d. 415, Klára Lesičková č.d. 417, Viera Javorská ml. č.d. 51.
 
 
 
 
Dlhé Stráže:
 
Lektorská služba:  
 
Lívia Lorková, Mária Gibalová, Martina Jurčíková
 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
 
·         Martin Gibala, syn Štefana a Evy, narodený v Levoči, bývajúci v Dl. Strážach a Barbora Mrozeková, dcéra Jozefa a Renáty, narodená v Levoči, bývajúca Harichovciach, ohlasujú sa prvý raz.
 
 Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Dravce:
 
 
 
 
 
 
 
Bukovinka:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

19. 12. 2015

Koleda »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu