Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Druhá nedeľa v cezročnom období
 

15.1. 2017
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
16. 1. 2017
Sv. Berarda, kňaza a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov,
spomienka
 
 
 
  
18.00
Za + Štefan Mirga
 
 
 
 
                                
17.00
 Za + Michal Petrovič
 
 
 
 
 
Ut              
17. 1. 2017
 Sv. Antona, opáta, spomienka
 
18.00
k sv. Antonovi
 
          
17.00
Za ++ Ján, Anna a Ján ml.
 
 
 
 
 
 
St
 
18. 1. 2017 
 
          
18.00
Za ++ manžela, brata a rodičov
 
 
             
 
 
omša nebude
 
 
 
 
Št
 
 
 
19. 1. 2017
Adorácia
Sviatosti oltárnej 
o 17.00 hod.
 
 
 
 
 
                      
18.00
Za + Ján Vernarský
 
 
 
17.00
 Za ++ rodičov Terézia a Anton Baluch
 
 
           
 
 
 
 
Pi
 
20. 1. 2017
 
 
 
 
 
 
18.00
 Za zdravie a Božie požehnnaie pre Tomáša 40. nar. a pre rodinu
17.00
Za ++ Jozef a Anna
 
 
 
 
 
 
So
 21. 1. 2017
Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
 
                       
18.00 Dom Nádeje
Za + Viera Podolinská
           
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Nedeľa 
22. 1. 2017
                        
  
 
Tretia nedeľa
v období cez rok
 
 
 
8.00
Za ++ Jozef, Ernest a Katarína
 
11.00
Prosba o potrebné milosti pre rodinu Boberovú
           
 
 
9.30
Za ++ Jozef a Anna Frankovič
 
 
           
 
8.15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, pri príležitosti 90. rokov života
 
 
          
 
 
9.30
Za veriacich farnosti
 
 
  1. V stredu 18. januára začína v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, potrvádo 25. januára. Pamätajme na tento úmysel všeobecnej Cirkvi vo svojich modlitbách aj na to aké svedectvo jednoty dávame v každodennom živote.
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Deti pozývame na sv. omšu v stredu. Stretko pred omšou NEBUDE. Birmovancov pozývame vo štvrtok. Sv. omše sú povinné, ako súčasť prípravy.
2.      Kandidátov na prijatie sviatosti birmovania informujeme, že prvá skúška bude v sobotu 28. januára. Čas a poradie, v akom budete pristupovať ku skúške spresníme. Priniesť si treba vedomosti, preukaz birmovanca a stredoškoláci, ktorí ešte neodovzdali, aj krátky životopis birmovného patróna spracovaný na A4. Bez týchto náležitostí nie je možné pristúpiť ku skúške. Neúčasťou na skúške sa kandidát vyraďuje z prípravy na prijatie sviatosti birmovania pre rok 2017 vo farnosti Sp. Štvrtok. 
3.      Obetovali na kostol: z krstu Petra Tomaškoviča 20,- Eur, z pohrebu Jána Guzu 150,- Pán Boh zaplať! 
 
 
 
Lektorská služba:
Eva Bajtošová, Kamil Oravec, Mária Bajtošová
 
 
Upratovanie kostola:
Ema Javorská č.d. 52, Mária Kukurová. č.d. 94, Mária Rákociová č.d. 466, Mária Oravcová č.d. 295, Viera Bajtošová č.d. 532, Júlia Slaninová č.d. 463.
 
 
 
Dlhé Stráže:
 
1.      Kandidátov na prijatie sviatosti birmovania informujeme, že prvá skúška bude v pondelok 30. januára po sv. omši. Priniesť si treba vedomosti, preukaz birmovanca a, ktorí ešte neodovzdali, aj krátky životopis birmovného patróna spracovaný na A4. Bez týchto náležitostí nie je možné pristúpiť ku skúške. Neúčasťou na skúške sa kandidát vyraďuje z prípravy na prijatie sviatosti birmovania pre rok 2017 vo farnosti Sp. Štvrtok.  
 
.
 
Lektorská služba:
Mária Baluchová, Monika Bendžalová, Veronika Bendžalová
 
 
 
Dravce:
 
 
1.      Kandidátov na prijatie sviatosti birmovania informujeme, že prvá skúška bude v piatok 27. januára    po sv. omši. Priniesť si treba vedomosti, preukaz birmovanca a, ktorí ešte neodovzdali, aj krátky životopis birmovného patróna spracovaný na A4. Bez týchto náležitostí nie je možné pristúpiť ku skúške. Neúčasťou na skúške sa kandidát vyraďuje z prípravy na prijatie sviatosti birmovania re rok 2017 vo farnosti Sp. Štvrtok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukovinka:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu