Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa

21.5.2017

  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
22. 5. 2017
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
18.00
Za + Jozef Slavkovský
 
 
 
19.00
Za + manžel Ján Baluch
 
 
 
 
 
Ut              
23. 5. 2017
 
18.00
k sv. Antonovi
 
                      
19.00
Za + Vladimír Garčár
 
 
 
 
 
 
St
 
24. 5. 2017 
Výročie posviacky Baziliky sv. Františka z Assisi, sviatok 
         
18.00
Za + Emil Staš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
19.00 zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána
Prosba o Božie požehnanie pre Helenu a Daniela
 
 
 
Št
 
 
 
 
 
 
25. 5. 2017
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok 
 
adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod.
 
 
 
 
  8.00
Za manželov 40. výr. sobáša a za rodinu  
     
18.00
Za veriacich farnosti
 18.00
Za + Apolóniu Bednárovú
 
 
 
 
19.00
Za + Jozef Antoš
 
 
                       
 
 
 
 
Pi
 
 
 
 
26. 5. 2017
 sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
 
Začiatok Novény
k Duchu Svätému
 
 
 
 
 
15.30 sobášna
Tomáš Smik
ĽUboslava Šterbáková
 
 
18.00
Za + Ján Guza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So
 
 
 27. 5. 2017
 
 
 
 
 
 
           
 
 
18.00 Dom nádeje
Za + Emília Kniznerová
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Siedma
veľkonočná nedeľa 
 
28. 5. 2017
                        
  
 
 Zbierka
na katolícke masmédiá
 
 
 
 
8.00
Za ++ František Šoltýs a rodičia František a Anna
 
11.00
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
 
 
           
 
 
9.30
Za + Stanislav
 
 
 
 
           
 
8.15 
Za zdravie rodiny Jurčíkovej a Maľakovej
 
 
 
 
          
 
 
9.30
Za veriacich farnosti
 
 
 
 
1.    Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú Prosebné dni. Budeme prosiť za úrodu.
2.    Stretnutie rodičov birmovancov bude vo štvrtok po večernej sv. omši v kostole v Sp. Štvrtku.
3.    Na budúcu nedeľu bude pri východe z kostola zbierka na katolícke masmédia.
 
Spišský Štvrtok:
 
1.    Deti pozývame na sv. omšu v stredu. Po sv. omši v stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov, deťom odovzdáme rúcha na slávnosť. Poplatok za rúcho 7,- Eur treba uhradiť pri prevzatí rúcha. Potom bude nácvik pre deti. Posledné stretnutie prvoprijímajúcich detí, bude v sobotu 27. mája o 9,00 hod. v kostole: spoveď detí a rodičov, nácvik, upratovanie a príprava kostola na slávnosť. Stretnutia sú povinné.
2.     Ružencové bratstvo vás pozýva na modlitbu ruženca a výmenu kartičiek na budúcu nedeľu popoludní o 14.00 hod.
3.    Obetovali na kostol: z pohrebu Heleny Neuvirthovej 150,-€. Pán Boh zaplať!
 
Lektorská služba:
Prvoprijímajúce deti a rodičia
 
Upratovanie kostola:
Rodičia prvoprijímajúcich detí
 
 
Dlhé Stráže:
 
Lektorská služba:
Jurčíková Martina, Lojková Miroslava, Lojková Dominika
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Filip Lojko, syn Petra Lojka a Andrey rod. Hradiskej, narodený v Levoči, bývajúci v Dlhých Strážach a Júlia Slavkovská, dcéra Jána Slavkovského a Júlie rod. Binekovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vlkovciach, ohlasujú sa druhý raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Dravce:
 
 
 
Bukovinka:
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Lukáš Glodžák, syn Michala Glodžáka a Daniely rod. Parimuchovej, narodený v Levoči, bývajúci v Dravce - Bukovinke a Petra Kellnerová, dcéra Petra Kellnera a Ľudmily rod. Kellnerovej, narodená v Kežmarku, bývajúca v Hradisku, ohlasujú sa tretí raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
 
 
 
       
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu