Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

22.5. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
23. 5. 2016
 
 
 
8.00
Za Božie požehnanie pre rodinu a za obrátenie Márie
 
 
 
 
           
 
 
 
           
19.00
Za ++ Ján, Stanislav a Helena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut              
24. 5. 2016
Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi, sviatok
 
18.00
K sv. Antonovi
   
19.00         
Za  + Kristína Pitoňáková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
 
 
25. 5. 2016
 
 
 
18.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Petru a Sofiu
 
 
 
 
           
 
18.00 zo slávnosti Božieho Tela 
Za + Vladimíra Pitoráka
Št
 
 
 
          
 
26.5.2016
 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok
                      
8.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Silvestra Lučivjanského pri príležitosti 70. nar.
 
18.00
Za veriacich farnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00
 Za + Anežka Bendžalová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00
Za + Monika Gibalová 10. výr.
            
 
 
 
 
Pi
27. 5. 2016


           
 
18.00
Za + Jozef Bajtoš
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 
 

           
 
 
 
So
 28. 5. 2016
 
18.00 Dom nádeje
Za + Viera Podolinská - výročná
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Ne
 29. 5. 2016
                        
  
Deviata nedeľa
v cezročnom období
 
           
 
8.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Justínu
 
11.00
Za veriacich farnosti
 
 
 
 
 
9.30
Za prvoprijímajúce deti
 
 
 
 
 
 
8.15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava a jeho rodinu
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za + Pavla Pacigu
               
 
 
 
 
 1. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Po večernej sv. omši bude eucharistická procesia k štyrom oltárom. Prosíme, aby ste oltáriky pripravili. Veriaci, ktorí sa  na slávnosť Kristovho Tela a Krvi zúčastní na recitovaní (speve) hymnu „Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri východe z kostola mimoriadna farská zbierka na pomoc potrebujúcej rodine z našej farnosti, ktorá sa ocitla v núdzi z dôvodu vážneho ochorenia člena rodiny. Liečba je finančne náročná. Rodičia vychovávajú školopovinné deti. Zbierku vyhlasujem s povolením diecézneho biskupa. V jeho mene Vás povzbudzujem k solidarite a k otvorenosti pomôcť blížnym, ktorí sa ocitli vo veľkej núdzi. Otec biskup všetkým udeľuje svoje pastierske požehnanie.
 
 
 
Spišský Štvrtok:
 
 
 
 1. Ružencové bratstvo pozýva na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek na budúcu nedeľu o 15.00 hod.
 2. V Spišskom Štvrtku na slávnosť Božieho Tela procesia pôjde tak ako obvykle, od kostola, Rínkom, Cintorínskou, Zelenou k Družstevnej ul. a potom ulicou Obrancov mieru na námestie pred Vysokou ul., kde bude ukončenie procesie. Oltáriky prosíme pripraviť na Rínku, na križovatke Cintorínskej a Zelenej, na Zelenej a pred Vysokou ul.
 3. Obetovali na kostol: rodičia prvoprijímajúcich detí: 300,-€. Pán Boh zaplať!
 
 
 
Lektorská služba:
Anna Palenčárová, Ľuboš Bajtoš, Monika Mirgová
 
 
 
 
 
Upratovanie kostola:
Silvia Petrovičová č.d. 487, Katarína Borská č.d. 245, Darina Knapíková č.d. 246, Marta Švedová č.d. 247, Jana Hrušovská č.d. 249, Mária Novotná č.d. 456.
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
 • Jozef Šveda, syn Jozefa a Aleny, narodený v Levoči, bývajúci v Dlhých Strážach a Nikola Sagulová, dcéra Stanislava a Silvie, narodená v Levoči, bývajúca v Spišskom Štvrtku, ohlasujú sa druhý raz.
  Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
Dlhé Stráže:
 
 
 
Lektorská služba:
Peter Gibala, Lívia Lorková, Mária Gibalová
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
 • Jozef Šveda, syn Jozefa a Aleny, narodený v Levoči, bývajúci v Dlhých Strážach a Nikola Sagulová, dcéra Stanislava a Silvie, narodená v Levoči, bývajúca v Spišskom Štvrtku, ohlasujú sa druhý raz.
 • Cyril Bendžala, syn Cyrila a Alžbety, narodený v Levoči, bývajúci v Dlhých Strážach a Ľubica Spišská, dcéra Ľubomíra a Heleny, narodená v Levoči, bývajúca v Levoči, ohlasujú sa prvý raz.
  Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
Dravce:
 
 1. Slávnosť prvého svätého prijímania v Dravciach bude na budúcu nedeľu o 9.30 hod. V utorok po sv. omši prosím o stretnutie prvoprijímajúce deti a rodičov v kostole. Deťom budú odovzdávané rúcha na slávnosť. V sobotu pred slávnosťou sa s deťmi a rodičmi stretneme v kostole o 9.00 hod. na nácviku, po nácviku bude sv. spoveď a príprava kostola na slávnosť. 
 
Bukovinka:
 
 1. Sv. omša zo slávnosti Božieho Tela bude v Bukovinke v stredu o 18.00 hod. Prosíme, aby ste procesiu k štyrom oltárom pripravili na stredu večer.
 
 

Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

19. 12. 2015

Koleda »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu