Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Ôsma nedeľa v cezročnom období

26.2. 2017

  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
27. 2. 2017
 

 
 
 
 
 
 
 
  
17.00 spoveď
 
18.00
Za ++ z rodiny Ivanových a Slobodníkových
 
 
 
 
16.00 spoveď/adorácia                               
18.00
 Na úmysel
 
 
 
 
 
Ut              
28. 2. 2017
 
17.00 spoveď 
 
18.00
Za + Ladislav Petrovič
 
          
16.30 spoveď
 
18.00
Za + Apolónia Bednárová
 
 
 
 
 
 
St
 
1. 3. 2017 
Popolcová treda 
 
 
8.00
Za ++ bratov, rodičov, príbuzných a dobrodincov minoritskej rehole a členov Tretieho rádu          
 
18.00
Za ++ z rodiny Vernarskej a Rothovej
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00
Za + Ján Gibala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.15  
Za ružencové bratstvo         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 spoveď 
 
17.00
 Na úmysel
 
 
 
Št
 
 
 
 
 
2. 3. 2017
 
Adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod. 
 
Prvý štvrtok 
17.00 spoveď
 
18.00
Za nové kňazské a rehoľné povolania
 
 
 
17.00
Za ++ rodičia Martin a Katarína Hradiský
 
 
           
 
 
 
 
Pi
 
 
 
3. 3. 2017
 
Prvý piatok 
 
 
 
 
! 18.00 Krížová cesta (kňaz)
 
! 18.30
Za ++ Martin, Emil Sedláčkoví
16.30 Krížová cesta (kňaz)
 
17.00
Za ++ Ondrej, Anna, Mária Kalinaj
 
17.30 Krížová cesta (veriaci)
 
18.00
Za ++ Štefan a rodičia
 16.30 Krížová cesta (kňaz)
 
 17.00 Na úmysel
So
 4. 3. 2017
 
Prvá sobota 
 
 
8.00
Za ++ manžel Viliam, rodičia Anna a Jozef a brat Cyril
 
18.00 Dom nádeje
Za + Ondrej Petrovič
                       
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Nedeľa 
5. 3. 2017
                        
  
 
Prvá pôstna nedeľa
 
 
 
8.00
Za ++ Alojz, Štefan, rodičia a svokrovci
 
11.00
Za veriacich farnosti
 
14.00 Krížová cesta (kňaz)
           
 
 
9.30
Za ++ Ján a Mária Binek
 
14.00 Krížová cesta (veriaci)
 
 
           
 
8.15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu staršiu a mladšiu Novotnú
 
14.00 Krížová cesta (kňaz)
 
 
          
 
 
9.30
Za manžela Františka
 
14.00 Krížová cesta (veriaci)
 
 
  1. Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia. Je to čas pokánia, obrátenia a prípravy na radostné sviatky Kristovho zmŕtvychvstania. Pripomíname, že na Popolcovú stredu nás zaväzuje prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
2.      Pobožnosť krížovej cesty neodlúčiteľne patrí k pôstnemu obdobiu. Všetkých pozývame k účasti na týchto pobožnostiach, ktoré sa konajú v našej farnosti v piatky a nedele.
3.      Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť k sv. spovedi bude:
Spišský Štvrtok: Spoveď bude v pondelok, v utorok a vo štvrtok od 17.00 hod. Chorých v domácnostiach navštívime ako obvykle v piatok v dopoludňajších hodinách.
Dlhé Stráže: Spoveď bude v pondelok od 16.00 hod. Preto v pondelok sv. omša bude o 18.00 hod. Chorých navštívime vo štvrtok pred sv. omšou.
Dravce: Spoveď bude v utorok od 16.30 hod. Preto v utorok sv. omša bude o 18.00 hod. Chorých navštívime pred spovedaním v kostole.
Bukovinka: Spoveď bude v stredu od 16.15 hod. Chorých navštívime pred spovedaním v kostole.
  1. Pozývame rodičov birmovancov na stretnutie v sobotu 4. marca o 11.00 hod. do kostola  v Sp. Štvrtku. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
  2. Na 1. pôstnu nedeľu (budúca nedeľa) sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu.  Pri jesennej zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100 751€. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú pripravení slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Pán Boh zaplať.
  3. Do pozornosti dávame už známu kampaň Slovenskej katolíckej charity „Pôstna krabička pre Afriku 2017“. Súčasťou pôstnej krabičky je aj DVD film Pod krídlami. Svoj pôstny dar potom odošlete na číslo účtu uvedené na plagáte. Svoj pôstny dar môžete odoslať aj online na stránke charity, kde nájdete aj viac info o akcii, alebo prostredníctvom SMS správy. Pán Boh zaplať za obetavú pomoc.
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Ružencové bratstvo pozýva na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek dnes o 14.00 hod.
2.      Deti a birmovancov pozývame na sv. omšu na popolcovú stredu. Birmovancov aj na pravidelnú štvrtkovú sv. omšu s katechézou. A birmovancom pripomínam aj spoveď na začiatok pôstneho obdobia. Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia je pre deti a birmovancov povinná raz týždenne (piatok alebo nedeľa). Vždy sa treba prísť zapísať.
3.      Fatimskú pobožnosť v sobotu pripraví ružencové bratstvo.
 
 
Lektorská služba:
Anna Palenčárová, Natália Bajtošová, Monika Mirgová
 
Upratovanie kostola:
Júlia Školníková č.d. 330, Norika Jendráľová č.d. 289, Mária Jendráľová č.d. 289, Adriana Novotná č.d. 288, Júlia Stašová č.d. 283, Mária Jendráľová č.d. 282.
 
Dlhé Stráže:
 
1.      Deti a birmovancov pozývame na sv. omšu na popolcovú stredu. A birmovancom pripomínam aj spoveď na začiatok pôstneho obdobia. Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia je pre deti a birmovancov povinná raz týždenne (piatok alebo nedeľa). Vždy sa treba prísť zapísať.
 
 
Lektorská služba:
Peter Gibala, Lívia Lorková, Mária Gibalová
 
Dravce - Bukovinka:
 
1.      Deti a birmovancov pozývame na sv. omšu na popolcovú stredu. A birmovancom pripomínam aj spoveď na začiatok pôstneho obdobia. Pobožnosť krížovej cesty počas pôstneho obdobia je pre deti a birmovancov povinná raz týždenne (piatok alebo nedeľa). Vždy sa treba prísť zapísať.
 
       
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu