Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Druhá adventná nedeľa

4.12. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
5. 12. 2016
 
 
 
 
  
18.00
Za ++ Jozef a Jozefína Kubinský
           
 
 
 
                      
17.00
Za ++ Jura Kelner a syn František
 
 
 
 
 
 
Ut              
6. 12. 2016
 
 
18.00
Prosba o potrebné milosti pre Marianu a Dušana                                   
 
 
17.00
Za  ++ Margita a František Špener
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
7. 12. 2016 
Sv. Ambrźa, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 
17.00 Večeradlo s Pannou Máriou
 
18.00 zo slávnosti
Za ++ bratov, rodičov, príbuzných a dobrodincov inoritskej rehole a členov Tretieho rádu
 
 
             
 
 
 
17.00 zo slávnosti
Za ++ Mária a Štefan Slanina
 
Št
 
 
 
                     
8. 12. 2016
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok 
 
Adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod.
 
                      
8.00
Za ++ rodičia Skaloví
 
18.00
Za veriacich farnosti
17.00
Za ++ Michala a Mária Zummer
 
 
18.00 
 Za + Martin Bendžala
 
           
 
 
 
 
Pi
 
9. 12. 2016
 
 
 
 
18.00
Za ++ rodičia Štefan a Helena Toporcer
 
omša nebude
 
 
 
 
So
 10. 12. 2016
 
 Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
 
Prvá sobota 
18.00 DOM NÁDEJE
Poďakovanie za 90 rokov života s prosbou o zdravie a Božie požehnnaie pre Máriu a rodinu
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
11. 12. 2016
                        
  
 
Tretia adventná nedeľa
 
 
 
8.00
Poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu
 
11.00
Za ++ Jozef, Kamila aľudovít Toporcer
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za veriacich farnosti
 
 
 
 
8.15
Za rodiny Gibalovú a Sedlákovú, za zdravie a Božie požehnnanie
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za ++ Helena a Ondrej Dunajčan
 
 
 
1.      Minulú nedeľu bola zbierka na Charitu. Vo farnosti sa vyzbieralo: 527,50,- (Sp. Štvrtok: 200,- €; Dl. Stráže: 142,20,- €; Dravce: 170,- €; Bukovinka: 15,30,- €).  
2.      V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah týchto kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
3.      Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči srdečne pozýva všetkých žiakov na Deň otvorených dverí, v stredu 7. decembra o 9.00 hod.
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Ružencové bratstvo pozýva na Večeradlo s Pannou Máriou, ktoré bude v stredu 7. decembra o 17.00 hod. v kostole. Večeradlo pripraví ruža Márie Novotnej.
2.      Deti pozývame na sv. omšu v stredu o 18.00 hod. Pred sv. omšou bude nácvik o 17.00 hod. Kandidátov na birmovku pozývame vo štvrtok o 18.00 hod.
 
 
Lektorská služba:
Kamil Oravec, Mária Bajtošová, Mária Rákociová
 
Upratovanie kostola:
Daniela Gulová č.d. 462, Denisa Zacherová č.d. 472, Beata Zacherová č.d. 472, Terézia Richvalská č.d. 473, Mária Jadutová č.d. 418, Ľudmila Barabasová č.d. 325.
 
 
Dlhé Stráže:
 
Lektorská služba:
Anna Kováčová, Peter Gibala, Lívia Lorková
 
 
 
Dravce:
 
 
 
 
Bukovinka:
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu