Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

 Štrnásta nedeľa v cezročnom období
  9.7.2017
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
10. 7. 2017
 
 
 
 
 
 
 
  
omša nebude
 
 
 
 
 
19.00
Za ++ rodičov a synov Ruda a Jána
 
 
 
 
 
Ut              
11. 7. 2017
sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy,
sviatok 
18.00
k sv. Antonovi
 
                      
 
omša nebude
 
 
 
 
 
 
St
 
12. 7. 2017 
 
18.00
Za + Mária Lenardová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omša nebude
 
 
 
 
Št
 
 
 
 
 
 
13. 7. 2017
 
adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod.
18.00
Za ++ rodičia Mária a Ján Greš
 
 
 
 
 
omša nebude
 
 
 
 
 
 
Pi
 
 
 
 
14. 7. 2017
 
 
omša nebude
 
 
 
 
19.00
Za + Apolónia Bednárová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So
 
 
 15. 7. 2017
sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok 
 
 
 
         
 
 
18.00 Dom nádeje
Za + Štefan Mirga
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Pätnásta nedeľa
v cezročnom období 
16. 7. 2017
 

                           
 
 
 
 
 
8.00
Za ++ Jakub a st. rodičia
 
11.00
Za ++ Štefan a Helena
 
 

 
 
           
 
 
9.30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu Annu
 
 
 
 
           
 
8.15 
Za + Peter Jurčík
 
 
 
 
          
 
 
9.30
Za veriacich farnosti
 
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Ružencové bratstvo vás pozýva na večeradlo s Pannou Máriou, v sobotu 15. júla o 17.00 hod. v Dome nádeje. Večeradlo pripraví ruža Beáty Bajtošovej.
2.      Obetovali na kostol: Bohuznáma rodina 50,- Eur. Pán Boh zaplať.
 
 
Lektorská služba:
Kamil Oravec, Mária Bajtošová, Mária Rákociová   
 
 
 
Upratovanie kostola:
Bytovka č. 524: Monika Orlovská, Anežka Rakošová, Alžbeta Kroščenová, Katka Kroščenová, Erika Mirgová, Renáta Mirgová.
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Tomáš Pokrivčák, syn Mariána Pokrivčáka a Viery rod. Sakmarovej, narodený v Levoči, bývajúci v Spišskom Podhradí a Daniela Andreidesová, dcéra Jozefa Andreidesa a Daniely rod. Stašovej, narodená v Poprade, bývajúca v Spišskom Štvrtku, ohlasujú sa prvý raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Dlhé Stráže:
 
Lektorská služba:  
Monika Bendžalová, Dominika Lojková, Mária Baluchová
 
 
 
Dravce:
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·         Michal Pankevič, syn Štefana Pankeviča a Aleny rod. Rothovej, narodený v Poprade, bývajúci v Sp. Novej Vsi a Miroslava Vernarská, dcéra Štefana Vernarského a Alžbety rod. Škovirovej, narodená v Levoči, bývajúca v Dravciach, ohlasujú sa prvý raz.
 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bukovinka:
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu