Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

25.9. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
26. 9. 2016
 
 
 
 
 
 
 
8.00
Za ++ Vladimír a rodičia
 
 
 
 
 
 
           
 
19.00
Za ++ Štefan, Matej a Mária
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut              
27. 9. 2016
 
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 
 
omša nebude
   
 
 
19.00
Za + Kristína Pitoňáková
           
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
 
 
28. 9. 2016 
 
 
 
18.00
Za + Štefan Javorský
 
 
                   
 
 
omša nebude
 
 
Št
 
 
 
          
 
29.9.2016
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
 
Adorácia
Sviatosti oltárnej
od 17.00 hod.
 
 
 
                      
 
 
18.00
Za + František a Božie požehnanie pre rodinu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omša nebude
           
 
 
 
 
Pi
30. 9. 2016
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
 
 
18.00
Za + Ladislav Petrovič
omša nebude
                                   
 
 
 
 
 
           
 
 
 
So
 1. 10. 2016
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
 
Prvá sobota
 
                       
8.00 Fatimská
Za nové kňazské a rehoľné povolania
 
14.00
Dávid Kroščen
Anna Wagnerová
 
18.00 Dom nádeje
Za ++ starých rodičov Ondirkových a Toporcerových
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 2. 10. 2016
                        
  
 
Dvadsiata siedma nedeľa
v cezročnom období
 
 
 
 
 
           
 
8.00
Za veriacich farnosti
 
11.00
Za Božie požehnanie pre Branislava, ktorý slávi 40. nar. a za celú rodinu
           
 
 
 
 
 
9.30
Za
 
 
 
 
 
 
8.15
Za Božie požehnanie pre Máriu Komárovú a za + Ondreja
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu
 
 
 
 
1.      Zvonček z minulej nedele bol obetovaný na Diecézny katechetický úrad. V našej farnosti sa vyzbieralo 305,80,- Eur. Spišský Štvrtok: 150,-; Dravce: 62,50,-; Dl. Stráže: 50,30,-; Bukovinka: 43,- Eur.
2.      Stretnutie farskej pastoračnej rady bude v utorok o 20.00 hod. na fare v Spišskom Štvrtku.
 
 
Spišský Štvrtok:

1.      Ružencové bratstvo pozýva  na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek. dnes o 14.00 hod..
2.      Deti pozývame na sv. omšu v stredu o 18.00 hod.. Pred sv. omšou bude stretnutie pre deti o 17.00 hod. v pastoračnej miestnosti.Pozývame všetky deti našej farnosti. Pre deti, ktoré sa tento rok prihlásili na prípravu k slávnosti prvého sv. prijímania, tieto stretnutia a sv. omše sú povinné, ako súčasť prípravy. Povinná účasť detí na sv. omši je samozrejme každú nedeľu a prikázaný sviatok. Vždy sa treba prísť zapísať.
3.      Birmovancov pozývame na sv. omšu vo štvrtok o 18,00 hod. Sv. omše vo štvrtok sú povinné ako súčasť prípravy. Povinná účasť birmovancov  na sv. omši je samozrejme každú nedeľu a prikázaný sviatok. Vždy sa treba prísť zapísať.
4.      Fatimskú pobožnosť pripraví Ružencové bratstvo.
5.      Obetovali na kostol: z pohrebu Štefana Mirgu: 50,- Eur; z krstu Viktórie Kroščenovej 5,- Eur.   Pán Boh zaplať.
 
 
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·      Dávid Kroščen, syn Ondreja a Lýdie, narodený v Levoči, bývajúci v Hrabušiciach a Anna Wagnerová, dcéra Jaroslava a Anny, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Štvrtku, ohlasujú sa tretí raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Lektorská služba:
Kristína Slaninová, Jana Kukurová, Klára Lesičková
 
  
Upratovanie kostola:
Edita Bucová č.d. 397, Alica Bucová č.d. 397, Ivana Kukurová č.d. 397, Gabriela Lačná č.d. 329, Michaela Javorská č.d. 329, Zuzka Chovancová č.d. 329.
 
 
 
 
Dlhé Stráže:
 
 
 
1.      Deti, ktoré sa pripravujú na slávnosť prvého svätého prijímania a kandidátov na birmovku pozývame na sv. omšu počas týždňa, v deň keď je   sv. omša. Účasť je povinná, ako súčasť prípravy. Povinná účasť je samozrejme v nedele a prikázané sviatky. Vždy sa treba prísť zapísať.
 
 
Lektorská služba:  
Mária Gibalová, Martina Jurčíková, Mária Baluchová
 
 
 
 
 
Dravce:
 
1.      Deti, ktoré sa pripravujú na slávnosť prvého svätého prijímania a kandidátov na birmovku pozývame na sv. omšu počas týždňa, v deň keď je   sv. omša. Účasť je povinná, ako súčasť prípravy. Povinná účasť je samozrejme v nedele a prikázané sviatky. Vždy sa treba prísť zapísať.
 
 
 
 
 
Bukovinka:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

19. 12. 2015

Koleda »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu