Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Tretia pôstna nedeľa

19.3. 2017

  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
 
20. 3. 2017
sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie,
slávnosť

 
 
 
 
 
 
 
  
18.00
Za + Jozef
 
 
 
17.00
 Za zdravie a Božie požehnanie pre všetkých Jozefov z dediny
 
 
 
 
 
Ut              
21. 3. 2017
 
18.00
k sv. Antonovi
 
                      
17.00
Za ++ Jozef a Margita Bašista
 
 
 
 
 
 
St
 
22. 3. 2017 
 
         
18.00
Za + Emil Staš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
17.00
 Za + Štefan
 
 
 
Št
 
 
 
 
 
23. 3. 2017
 
Adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod. 
 
 
           
18.00
Za + Mária Bajtošová
 
 
 
17.00
Za rodinu Lorkovú a Cehulovú
 
 
           
 
 
 
 
Pi
 
 
 
24. 3. 2017
 
 
 
 
 
 
! 18.00 Krížová cesta (kňaz)
 
! 18.30
Za + Ján Skala
16.30 Krížová cesta (kňaz)
 
17.00
Za + Apolónia Bednárová
 
17.00 Krížová cesta (kňaz)
 
 
 
 17.00 Krížová cesta (veriaci)
 
 
So
 25. 3. 2017
 
 
 
 
 
 
  8.00 
Za ++ Ján a Katarína
 
18.00 Dom nádeje
Za + Mária Bajtošová
                       
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 
 
 
Nedeľa 
26. 3. 2017
                        
  
 
Štvrtá pôstna nedeľa
 
 
 
8.00
Za ++ manžel František, bratia, rodičia, svokrovci
 
11.00
Za + Miroslav Slanina a Božie požehnanie pre rodinu
 
14.00 Krížová cesta (kňaz)
           
 
 
9.30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Garčárovú
 
14.00 Krížová cesta (veriaci)
 
 
           
 
8.15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Faltinovú
 
14.00 Krížová cesta (veriaci)
 
 
          
 
 
9.30
Za veriacich farnosti
 
14.00 Krížová cesta (kňaz)
 
 
 
 
2.      Birmovancom pozývame na katechézu v sobotu 25.3.2017 o 10.30 hod. do pastoračnej miestnosti  a fare v Sp. Štvrtku. Stretnutie je povinné.
3.      Farnosť Hrabušice pozýva na „Hranú krížovú cestu“ na budúcu nedeľu 26.3.2017 o 17.00 hod. v kostole v Hrabušiciach.
4.      Gymnázium svätého Františka Assiského v Levoči pozýva na „Informačný deň pre rodičov žiakov  5. ročníka ZŠ na Gymnáziu svätého Františka Assiského v Levoči“ dňa 22.3.2017 o 15.30 hod. Pozvanie je určené rodičom záujemcov o osemročné štúdium na gymnáziu i tým, ktorí sa zatiaľ rozhodujú. Cieľom je poskytnúť čo najviac informácií o podmienkach prijatia na štúdium, o samotnom štúdiu i o jeho výhodách a odpovedať na otázky, ktoré vás v súvislosti s ním zaujímajú. Viac info na webe: gsfalev.sk
5.      Na budúcu nedeľu 26.3 je zmena zimného času na letný čas.
 
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Pobožnosť krížovej cesty dnes o 14.00 hod. vedie Rómske spoločenstvo.
2.      Deti pozývame na sv. omšu v stredu, birmovancov vo štvrtok.
3.      Ružencové bratstvo vás pozýva na večeradlo s Pannou Máriou v sobotu o 17.00 hod. v Dome nádeje. Večeradlo pripraví ruža Márie Bajtošovej.
4.      Ružencové bratstvo vás pozýva na spoločnú modlitbu desiatka ruženca a výmenu kartičiek na budúcu nedeľu o 13.45 hod. v kostole.
5.      Obetovali na kostol: z pohrebu Emílie Kniznerovej: 150,- €. Pán Boh zaplať.
 
 
 
Lektorská služba:
Anna Bajtošová, Eva Bajtošová, Kamil Oravec
 
 
Upratovanie kostola:
Božena Stašová č.d. 361, Mária Olbertová č.d. 360, Viera Tripšanská č.d. 374, Mária Žilková č.d. 376, Mária Žilková ml. č.d. 376, Terézia Tamašiová č.d. 358.
 
 
 
Dlhé Stráže:
 
 
 
Lektorská služba:
Anna Kováčová, Peter Gibala, Lívia Lorková
 
 
 
Dravce:
 
 
 
 
 
 
Bukovinka:
 
 
 
 
 
       
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu