Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

23.10. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 24. 10. 2016
 
 
 
 
 
 
 
18.00
Za ++ rodičov a svokrovcov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
17.00
Za ++ z rodiny Jurčíkovej
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut              
25. 10. 2016
 
18.00
Za + Ján Vernarský
17.00
Za + Terézia  
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
 
 
26. 10. 2016 
 
 
 
18.00
Za Katarínu Borskú pri príležitosti 40. nar a za rodinu
 
                   
 
 
17.15 spoveď
18.00
 Za ++ Pavol a Joze Binek
 
Št
 
 
 
          
 
27.10.2016
 
 
Adorácia
Sviatosti oltárnej
od 17.00 hod.
 
 
 
                      
 
 
 
 
18.00
Za ++ rodičov, starých rodičov a syna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 spoveď
18.00
Za ++ Štefan a Božena Bartko
           
 
 
 
 
Pi
28. 10. 2016
 
 
         
18.00
Za + Michal Greš
 
16.30 spoveď
18.00
Za + Štefan
                                               
           
 
 
 
 
 16.00 sobášna
Juraj Grendel
Andrea Dunajčanová
 
 
 
So
 29. 10. 2016
 
 
 
                              
18.00 Dom nádeje
Za++ z rodiny Garčárových a Mičundových
 
 
 
 
 
 
 
Ne
 15. 10. 2016
                        
  
 
Tridsiata nedeľa
v cezročnom období
 
 
 
 
 
           
 
8.00
Za + Ladislav Petrovič
 
11.00
Za veriacich farnosti
           
 
 
 
 
 
9.30
Za + Kristína Pitoňáková
 
 
 
 
 
 
8.15
Za našich duchovných otcov
 
 
 
 
 
 
 
9.30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša
 
 
 
 
 
  1. Dnes po sv. omši pri východe z kostola je zbierka na misie.
  2. Tento týždeň bude príležitosť k spovedi pred slávnosťou Všetkých svätých, spomienkou na zosnulých veriacich a prvým piatkom nasledovne:
Spišský Štvrtok: Denne, pol hodiny pred sv. omšou, vo štvrtok od 17.00 hod. Chorých navštívime ako obvykle až na prvý piatok.
Dlhé Stráže: Spoveď bude vo štvrtok od 16.00 hod. Pred tým navštívime chorých.
Dravce: Spoveď bude v piatok od 16.30 hod. Pred tým navštívime chorých.
Bukovinka: Spoveď bude v stredu od 17.15 hod. Pred tým navštívime chorých.
3.      Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou tejto akcie je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer     2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou, alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej sviečky za cenu 1,- Euro, od dnešnej nedele pri východe z kostola, počas týždňa v sakristii. Ku sviečke dostanete modlitbu        za úctu k životu a bližšie informácie o akcii. Finančné prostriedky budú použité na ochranu ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy.
4.      V mesiaci október Vás pozývame k súkromnej aj spoločnej modlitbe posvätného ruženca v rodinách.     V kostole sa ruženec modlíme pol hodiny pred sv. omšou. V piatok sa modlí sedembolestný ruženec        o 17,20 hod. Počas októbra sa každý deň modlíme ruženec Panny Márie. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa tento mesiac spoločne v kostole nemodlíme.
5.      Na budúci víkend, v noci zo soboty na nedeľu, sa mení čas. Hodinky si posúvame o hodinu dozadu.
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Pri príležitosti slávenia misijnej nedele Vás srdečne pozývame na modlitbu misijného ruženca dnes popoludní o 14,00 hod. v kostole. Ruženec sa budeme modliť za misijné krajiny, ich obyvateľov a misionárov, ktorí tam pracujú.
2.      Ružencové bratstvo pozýva na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek na budúcu nedeľu popoludní o 14.00 hod.
3.      Deti pozývame na sv. omšu v stredu o 18.00 hod.. Pred sv. omšou bude stretnutie pre deti o 17.00 hod. v pastoračnej miestnosti. Birmovancov pozývame na sv. omšu vo štvrtok o 18,00 hod. Sv. omše sú pre deti a kandidátov na birmovku povinné ako súčasť prípravy na prijatie sviatostí. Povinná účasť na sv. omši je samozrejme každú nedeľu a prikázaný sviatok. Vždy sa treba prísť zapísať.
4.      Úmysly sv. omší v Spišskom Štvrtku sú obsadené do konca kalendárneho roku.
 
 
Lektorská služba:
Ľuboš Bajtoš, Anna Brozáková, Kristína Slaninová
 
Upratovanie kostola:
Zuzana Jeleňová č.d. 448, Zdena Sagulová č.d. 447, Valéria Lesičková č.d. 444, Janka Jozefčáková č.d. 444, Kristína Slaninová č.d. 443, Erika Lesičková č.d. 427.
 
Dlhé Stráže:
 
 
      1.      Deti, ktoré sa pripravujú na slávnosť prvého svätého prijímania a kandidátov na birmovku pozývame na jednu sv. omšu počas týždňa, podľa             
výberu. Účasť je povinná, ako súčasť prípravy. Povinná účasť je samozrejme v nedele a prikázané sviatky. Vždy sa treba prísť zapísať.
2.      Úmysly sv. omší na mesiace november a december budem prijímať zajtra po sv. omši.
 
Lektorská služba:
Martina Jurčíková, Mária Baluchová, Monika Bendžalová
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·      Šimon Dunajčan, syn Šimona Dunajčana a Márie rod. Bonkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bukovinke a Lenka Gibalová, dcéra Martina Gibalu a Márie rod. Bendžalovej, narodená v Levoči, bývajúca v Dlhých Strážach, ohlasujú sa druhý raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
Dravce:
 
1.      Deti, ktoré sa pripravujú na slávnosť prvého svätého prijímania a kandidátov na birmovku pozývame na jednu sv. omšu počas týždňa, podľa výberu. Účasť je povinná, ako súčasť prípravy. Povinná účasť je samozrejme v nedele a prikázané sviatky. Vždy sa treba prísť zapísať.
 
 
Bukovinka:
 
Sviatosť manželstva mienia prijať tieto osoby:
·      Šimon Dunajčan, syn Šimona Dunajčana a Márie rod. Bonkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bukovinke a Lenka Gibalová, dcéra Martina Gibalu a Márie rod. Bendžalovej, narodená v Levoči, bývajúca v Dlhých Strážach, ohlasujú sa druhý raz.
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke je povinný to nahlásiť na farskom úrade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

19. 12. 2015

Koleda »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu