Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Farská kancelária o sviatosti

Farské oznamy

Trinásta nedeľa v cezročnom období

26.6. 2016
  Spišský Štvrtok Dravce Dlhé Stráže Bukovinka
Po
 
27. 6. 2016
Slávnosť sv. Ladislava, patróna farnosti
Odpust v Spišskom Štvrtku 
 
 
17.00 spoveď
18.00
Za ++ z rodiny Pivovarníčkovej a Zeleňákovej
 
 
 
 
           
 
 
 
           
17.00 spoveď
19.00
 Za ++ Michal a Mária Faltin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut              
28. 6. 2016
Sv.Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka 
 
17.00 spoveď
18.00
Za ++ Justína a Mária Staš a ++ z rodiny Stašovej
   
 
17.00 spoveď
19.00 zo slávnosti Petra a Pavla         
Za  + Ján Gibala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St
 
 
 
29. 6. 2016 
Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla

Prikázaný sviatok 
 
 
7.30 spoveď
8.00
Za ++ Edita, rodičia Jozef a Anna a starí rodičia Anna a Jána
 
17.00 spoveď
18.00
 Za veriacich farnosti
 
 
 19.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Gibalovú                    
 
18.00 spoveď
19.00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Heleny Binekovej
 
Št
 
 
 
          
 
30.6.2016
 adorácia
Sviatosti oltárnej
o 17.00 hod.
 
 
                      
 
17.00 spoveď
18.00
Poďakovanie za Božiu pomoc, milosti a dary v uplynulom školskom roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
Pi
1. 7. 2016
Prvý piatok
 
17.00 spoveď
18.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Mirgovú pri príležitosti 80. nar.
 18.00
 Za + Jozef Dubec
 19.00
 Za ++ Peter a Pavol
 
 
 
 
 
 19.00     
 Za veriacich farnosti
 
           
 
 
 
So
 2. 7. 2016
Návšteva Panny Márie, sviatok
 
Prvá sobota
7.00 Fatimská pobožnosť           
 
8.00
Za pútnikov
 
18.00 Dom nádeje
Za + Jakub
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Ne
 3. 7. 2016
                        
  
 
Štrnásta nedeľa
v cezročnom období
 
           
 
7.00
Za veriacich farnosti
 

           
 
 
 
 
 
8.00
Za + Anton Kožík
 
 
 
 
 
 
8.15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej rodinu
 
 
 
 
 
 
 
7.00
Za + Vladimír Pitorák
               
 
 
 
 
 
 
1.      Dnes pri východe z kostola je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 
2.      Zajtra máme Odpust sv. Ladislava, patróna kostola v Sp. Štvrtku a našej farnosti. „Odpust“ súvisí  so slovom „odpustiť. Boh nám odpúšťa rád, lebo sme jeho deti, prichádzame k nemu a oslavujeme ho najlepšie ako vieme a ako si to on praje.  Odpust je slávnosť, kde si veriaci uvedomujú Božiu blahosklonnosť k človeku. Pri oslave svätého patróna farnosti Cirkev z pokladu milostí štedrejším priehrštím udeľuje duchovné dary pre dobro veriacich (napríklad odpustenie trestov za hriechy). Venujme preto pozornosť duchovnej stránke slávnosti. Príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia bude aj zajtra od 17,00 hod. 
 
3.      Slávnostné Te Deum na záver školského roka bude vo štvrtok o 18.00 hod. v Spišskom Štvrtku. Pozývame žiakov, študentov, učiteľov, rodičov – príďte sa poďakovať za Božiu pomoc, milosti a dobrodenia v uplynulom školskom roku.
 
4.      V piatok prichádza do Spišského Štvrtku Púť Muraň – Levoča. Prosíme Vás o preukázanie pohostinnosti týmto pútnikom. Sv. omša s pútnikmi bude v sobotu ráno o 8.00 hod. Pred sv. omšou bude Fatimská pobožnosť o 7.00 hod.
 
5.      V tomto týždni je Veľká levočská púť na Mariánskej hore. Program púte je na výveske. Upozorňujeme na zmenu poriadku sv. omší v našej farnosti na budúcu nedeľu: Spišský Štvrtok: 7,00; Dravce: 8,00; Dlhé Stráže: 8,15; Bukovinka: 7,00.
 
6.      Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spoveď bude nasledovne.
 
Spišský Štvrtok: v pondelok až v piatok od 17.00 hod. Chorých v domácnostiach navštívime ako obvykle v piatok v dopoludňajších hodinách.
 
Dlhé Stráže: v pondelok od 17.00 hod.
 
Dravce: v utorok od 17.00 hod.
 
Bukovinka: v stredu o 18.00 hod.
 
 
Spišský Štvrtok:
 
1.      Dnes je posledná nedeľa v mesiaci. Ružencové bratstvo pozýva všetkých členov na spoločnú modlitbu ruženca a výmenu kartičiek popoludní o 14.00 hod.
 
2.      Ružencové bratstvo vás pozýva na Večeradlo s Pannou Máriou zajtra o 17.00 hod. Večeradlo pripraví ruža Dariny Knapikovej.
 
3.      Drahí veriaci, je objednaný autobus na Mariansku horu do Levoče na utorok 28. júna. Odchod je plánovaný o 14.00 hod. od Obecného úradu. Prihlásiť sa môžete u p. Bajtošovej a p. Toporcerovej.
 
4.      Fatimskú pobožnosť pripraví Ružencové bratstvo.
 
 
 Lektorská služba:
 
Ľuboš Bajtoš, Milan Podolinský, Anna Brozáková
 
 
 Upratovanie kostola:
 
Nataša Kaščáková č.d. 1, Helena Grešová č.d. 2, Marta Murínová č.d. 3, Lucia Murínová č.d. 3, Natália Razgová č.d. 4, Emília Vítková č.d. 4
 
 
Dlhé Stráže:
 
Lektorská služba:  
 
Mária Baluchová, Monika Bendžalová, Veronika Bendžalová
 
 
 
 
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


19. 03. 2016

Veľkonočné trojdnie »

19. 12. 2015

Poriadok Boohoslužieb na vianočné sviatky »

19. 12. 2015

Koleda »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu