Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Kláštor minoritov

S výstavbou kláštora sa začalo v roku 1638. Prvým predstaveným bol Talian Ján Regiano. Kláštor bol niekoľkokrát prestavaný, kým dosiahol dnešnú podobu. Minoriti sa zaslúžili o rekatolizáciu a vzdelanosť na Spiši, Liptove, Orave, Šariši a Gemeri, dokladom čoho je 1111 slovenských kázní, ktoré tu vznikli a boli minoritmi prednášané v okolí.

Pri poslednej stavebnej akcii na kláštore boli využité kamene zo zanikajúceho kostola Panny Márie z obce Strelec pod podmienkou, že minoriti zachovajú patrocínium tohto kostola konaním odpustových slávností. A odvtedy sa datuje anomália a to v tom, že patrónom kostola je síce svätý Ladislav, ale hlavný odpust je venovaný Nanebovzatiu Panny Márie. Budova kláštora je včasnobaroková stavba obdlžníkového tvaru s rajskou záhradou v strede.

V súčasnosti slúži ako ústav sociálnej starostlivosti. Od roku 1992 na základe reštitučného zákona kláštorná budova opäť patrí reholi minoritov.

Bratia minoriti

Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu