Poriadok Sv. omší Farské oznamy Informácie pre turistov

Kostol Sv. Ladislava

Spišský Štvrtok

foto
Obec Spišský Štvrtok leží na juhozápadnom okraji Levočských vrchov v nadmorskej výške 560 metrov. Prvýkrát sa spomína v roku 1263. V roku 1340 vystupuje už pod názvami Stwertek, Čtwrtek, neskôr Štvrtok. Pomenovanie pochádza od trhov, ktoré tu bývali každý štvrtok. V starých listinách často nachádzame zmienku o obci pod názvam „Quintoforum“, ktorý je odvodený z latinských výrazov, „féria quinta“ - štvrtok a „fórum“ - trh.

V stredoveku patril Spišský Štvrtok medzi významné mestečká Spiša.
V 14. a 15. storočí prejavoval dokonca snahu stať sa sídlom provincie 24 spišských miest. Stal sa však len občasným sídlom 11 spišských miest, ktoré neboli zálohované Poľsku. Občania obce mali rôzne práva a výsady, napr. mohol ich súdiť len vlastný richtár a spišský gróf, daň 21 dukátov platili v zlate a pod. V roku 1444 sa dostal Spišský Štvrtok do rúk Jána Jiskru, ktorý v 40. rokoch 15. storočia ovládol takmer celé Slovensko. Jiskra opevnil časť obce kamenným múrom. Od roku 1465 sa stal Spišský Štvrtok poddanským mestečkom Zápoľských, neskôr patril ešte Turzovcom a Čákyovcom. Minoriti, podobne ako iní rehoľníci, museli tento kláštor 13. apríla 1950 opustiť. Bol tu zriadený ústav pre choré ženy. Minoriti sa sem vrátili 1.9.1993 a bývajú na fare.

Kostol sv. Ladislava

foto
Kostol bol postavený ešte pred nájazdami Tatárov, o čom svedčia združené románske okná na veži. Spočiatku to bol len drevenýkostolík. Po zničení Tatármi bol pri rekonštrukcii obce postavený už v románskom slohu. Po čase však nevyhovoval. V roku 1402 postavili nový jednoloďový gotický kostol, ktorý bol v rokach 1693 - 1747 niekoľkokrát opravovaný. Z tohto obdobia pochádza aj jeho baroková klenba. Klenba presbytéria zo 14. storočia ostala gotická. V roku 1668 sem gróf priviedol minoritov, ktorým postavil ranobarokový kláštor.

Takmer celé barokové vnútorné vybavenie pochádza za začiatku 18. storočia: hlavný oltár sv. Ladislava, oltáre sv. Františka a sv. Antona Paduánskeho, kazateľnica, krstiteľnica, a pod. Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovala len pieta zo 14. storočia, ktorá je umiestnená v presbytériu kostola a maľba Usnutie Panny Márie z roku 1450, ktorá bola na hlavnom gotickom oltári. Veži kostola je postavená v prechodnom románsko-gotickom slohu a má združené románske okná. Svoje pôvodné zakončenie stratila na konci minulého storočia, keďjej počas opráv kaplnky dali dnešný ihlanovitý vrchol.

Kaplnka Zápoľských

foto
V r. 1473 spišský župan Štefan Zápoľský dal postaviť pri kostole kaplnku, ktorá je spojená s kostolom. Táto kaplnka patrí k vrcholným dielam gotickej architektúry na Slovensku. Postavená bola podľa plánov viedenského staviteľa Hansa Puschbauma, preto v mnohom pripomína niektoré časti dómu sv. Štefana vo Viedni. Dlhá je 12,5 m, široká 5,6 m a vysoká 12 metrov. Pôvodne to mala byť pohrebná kaplnka rodiny Zápoľských, ktorí si však neskôr vybudovali rodinnú kaplnku v Spišskej Kapitule, kde boli aj pochovaní.

Kaplnka je dvojpodlažná. Jej spodná časť, v ktorej mali byť uložené sarkofágy, je spojená podzemnou chodbou a kláštorom. Z dolnej časti vedie točité schodište do hornej časti. Oproti oltáru sa nachádza visiaci chór so zábradlím, ktorý je z oboch strán zdobený kamennými kvetmi. Vo výklenku, uprostred chóru je umiestnená socha sv. Cecílie. Dnešná výzdoba kaplnky pochádza z konca 14. storočia, keď bola po požiari rekonštruovaná. Hlavný neogotický oltár nám zobrazuje Usnutie Panny Márie. Obraz z oltára, pochádzajúci z roku 1450, bol predtým umiestnený v kostole na hlavnom oltári. Nad oknami sa nachádzajú fresky zo 16. storočia. Kaplnka je podobná kaplnke Zápoľských v Spišskej Kapitule, ale je bohatšia a krajšia.
Kontakt

Kláštor minoritov a farský úrad
Spišský Štvrtok

Námestie Slobody 4
053 14 Spišský Štvrtok
tel./fax: +421 53 4598 400


08. 04. 2017

Veľkonočné Trojdnie 2017 »

23. 12. 2016

Kňazská koleda 2016 »

11. 10. 2016

Jubilejný rok sv. Martina »

Zostante informovaní, prihláste sa do nášho mailing listu